Partners


Meet our partners - #bettertogether

Meet Urban Björn - from Business as Equals

Hope Comms is glad to announce our partnership with Urban Björn and Business as Equals. Urban is an Economist with a background as a manager and leader within the financial sector, including as Head of D&I at Swedbank Group where he conducted workshops for 55 management teams and over 1,000 managers.

Today, Urban helps companies that want to take a big step forward, in practice, to get the full (business) potential of Gender Equality, Diversity and Inclusion - with a focus on business benefits.

 

Urban is also responsible for D&I within the executive HUBs Advisory Board and the initiator of Diversity Charter Sweden in Gothenburg.

Urban Björn: "Many companies are now beginning to understand the benefits of gender equality, diversity and inclusion. However, many fail to implement the change that leads to an inclusive culture and work environment in every individual, in order for the company to be able to reach its full potential.


I mainly conduct workshops in Inclusive Leadership for managers/management teams that aim to take the group one step closer to an even smarter, better and more inclusive culture. Here, participants go through interactive exercises, practice avoiding unconscious bias, learn to become good role models and get tools that enable continued work within their own teams. Workshops are offered IRL as well as digitally, in both Swedish and English. I also offer lectures for staff groups that can be a first activity to create interest, knowledge and insight among the employees. 

The partnership with Viktoria Saxby and Hope Comms brings together our knowledge and experience and offers our clients a dynamic possibility to reach rapid results in your D&I-work. 

Workshops for leaders and management teams in equality, diversity and inclusionBeyond #Metoo & #BLM - now what?


Nu är ert inkluderingsarbete affärskritiskt


En effekt av #Metoo och #BLM är att jämställdhets- och mångfaldsarbetet nu tydligt gått från att kanske primärt vara en rättvisefråga till att bli en affärskritisk dito. 

De flesta företag och organisationer behöver nu revitalisera och förstärka sina satsningar i frågorna. 
I några verksamheter är de till och med att betrakta som en uppenbar risk som omgående behöver hanteras. 

 

Den specifikt brinnande frågan kring sexuella övergrepp och trakasserier är ytterst akut och angelägen men är egentligen bara ett särskilt upprörande symtom på att vi på de flesta arbetsplatser ännu är långt ifrån jämställda.

 

Papperstigrar, läpparnas bekännelser, spel för gallerierna, slumrande strategier och policies, etc. har aldrig fungerat och än mindre så framöver.

Kraven från t ex kunder/klienter, samarbetspartners, leverantörer, myndigheter, arbetssökande och personal har ökat dramatiskt.

Den som kan visa upp en jämställd verksamhet eller en verklig och konkret strävan mot en sådan kommer ha stora konkurrensfördelar. 

Vi tre har därför inlett ett samarbete där vi slår ihop våra olika kompetenser och erbjuder ett unikt paket för att hjälpa er att starta, omstarta eller vidareutveckla ert jämställdhets- och mångfaldsarbete. 

Vi kan hjälpa er att slutligen nå era mål och lösa er eventuella #Metoo problematik i ett så tidigt stadie av arbetet som möjligt. Vi är:

Viktoria Saxby

 

Jämställdhetsexpert

HopeComms 

viktoria.saxby@hopecomms.com 

www.hopecomms.com 
Viktoria, LinkedIn

20 års erfarenhet av jämställdhets- och mångfaldsarbete, med stort fokus kring ledarskapsutbildningar och arbetsmiljöfrågor.

Bred erfarenhet från en rad områden och branscher/företag, politik, myndigheter & organisationer. (Sverige/internationellt.)

 

 

 

Ulrika Wennerklint

 

Advokat, arbetsrättslig inriktning

Advokatfirman Wennerklint 

ulrika@wennerklint.se

www.wennerklint.se

Ulrika, LinkedIn

Arbetar sedan 20 år löpande med personalfrågor på stora och små företag.


Är ett bollplank till många HR-avdelningar men jobbar också hands-on med omorganisationer, förhandlingar och avslut.

 

Petter Flink 

Change Management, jur.kand.
F
link Knowledge & Change

petter.flink@flinkknowledgeandchange.se

www.flinkknowledgeandchange.se
Petter, LinkedIn

15 års erfarenhet av Change Management och projektledning på tre ledande advokatbyråer.

Lång erfarenhet och kunskap kring ledning av förändringsarbete och hur man genomför och åstadkommer verkliga förändringar/bestående effekter i en organisation och dess kultur. 

 

 Målgruppsanpassat arbete


 

Inkludering som Change Mgmt Projekt

Alla våra uppdrag är unika och vi anpassar vårt upplägg utifrån era specifika behov. Med det sagt skulle ett typiskt uppdrag generellt kunna beskrivas så här:

 

1. Kartläggning

  • Workshop ledning 
  • Enkät/djupintervjuer medarbetare
  • Resultat till ledning och förslag på aktiviteter/åtgärder

2. Utbildning

  • ”Kunskaps -  och medvetandehöjande föreläsningar – jämställdhet och mångfald” - all personal 
  • ”Workshops jämställdhet och mångfald”- större eller mindre grupper/avdelningar/kontor etc.
  • ”Legala krav - vad måste ni göra, vad kan ni göra och vad bör ni göra?  - chefer, ledningsgrupper, jämställdhetsgrupper, HR, styrelser, m fl.
  • ”Change Management - hur driver vi jämställdhets och mångfaldsfrågorna för att åstadkomma verklig förändring och bestående effekt?”
    - inkl. handledning för chefer -  ledningsgrupper, jämställdhetsgrupper, styrelser, HR m fl.

3. Changeprojekt – verklig förändring och bestående effekt

Efter kartläggning och utbildning drar själva förändringsprojektet i gång. Vi tar tillsammans med er fram mål, planer, aktiviteter och budget.

Utifrån era behov och krav leder och driver vi arbetet resolut mot uppsatta mål. Vårt gemensamma arbete bedrivs agilt och iterativt för att på bästa sätt möta er organisations krav och nå era mål och åstadkomma en verklig och bestående förändring. 


Välkomna att kontakta någon av oss för ett förutsättningslöst och orienterande möte varefter vi sedan kan lämna en offert utifrån era specifika önskemål och behov.

Viktoria, Petter och Ulrika

Viktoria Saxby,  viktoria.saxby@hopecomms.com, 076-610 45 00

Petter Flink, petter.flink@flinkknowledgeandchange.se, 072-733 47 55

Ulrika Wennerklint ulrika@wennerklint.se, 070-588 78 02