Partners


Meet our partners - #bettertogetherBeyond #Metoo & #BLM - now what?


Nu är ert inkluderingsarbete affärskritiskt


En effekt av #Metoo och #BLM är att jämställdhets- och mångfaldsarbetet nu tydligt gått från att kanske primärt vara en rättvisefråga till att bli en affärskritisk dito. 

De flesta företag och organisationer behöver nu revitalisera och förstärka sina satsningar i frågorna. 
I några verksamheter är de till och med att betrakta som en uppenbar risk som omgående behöver hanteras. 

 

Den specifikt brinnande frågan kring sexuella övergrepp och trakasserier är ytterst akut och angelägen men är egentligen bara ett särskilt upprörande symtom på att vi på de flesta arbetsplatser ännu är långt ifrån jämställda.

 

Papperstigrar, läpparnas bekännelser, spel för gallerierna, slumrande strategier och policies, etc. har aldrig fungerat och än mindre så framöver.

Kraven från t ex kunder/klienter, samarbetspartners, leverantörer, myndigheter, arbetssökande och personal har ökat dramatiskt.

Den som kan visa upp en jämställd verksamhet eller en verklig och konkret strävan mot en sådan kommer ha stora konkurrensfördelar. 

Vi tre har därför inlett ett samarbete där vi slår ihop våra olika kompetenser och erbjuder ett unikt paket för att hjälpa er att starta, omstarta eller vidareutveckla ert jämställdhets- och mångfaldsarbete. 

Vi kan hjälpa er att slutligen nå era mål och lösa er eventuella #Metoo problematik i ett så tidigt stadie av arbetet som möjligt. Vi är:Målgruppsanpassat arbete


 

Inkludering som Change Mgmt Projekt

Alla våra uppdrag är unika och vi anpassar vårt upplägg utifrån era specifika behov. Med det sagt skulle ett typiskt uppdrag generellt kunna beskrivas så här:

 

1. Kartläggning

  • Workshop ledning 
  • Enkät/djupintervjuer medarbetare
  • Resultat till ledning och förslag på aktiviteter/åtgärder

2. Utbildning

  • ”Kunskaps -  och medvetandehöjande föreläsningar – jämställdhet och mångfald” - all personal 
  • ”Workshops jämställdhet och mångfald”- större eller mindre grupper/avdelningar/kontor etc.
  • ”Legala krav - vad måste ni göra, vad kan ni göra och vad bör ni göra?  - chefer, ledningsgrupper, jämställdhetsgrupper, HR, styrelser, m fl.
  • ”Change Management - hur driver vi jämställdhets och mångfaldsfrågorna för att åstadkomma verklig förändring och bestående effekt?”
    - inkl. handledning för chefer -  ledningsgrupper, jämställdhetsgrupper, styrelser, HR m fl.

3. Changeprojekt – verklig förändring och bestående effekt

Efter kartläggning och utbildning drar själva förändringsprojektet i gång. Vi tar tillsammans med er fram mål, planer, aktiviteter och budget.

Utifrån era behov och krav leder och driver vi arbetet resolut mot uppsatta mål. Vårt gemensamma arbete bedrivs agilt och iterativt för att på bästa sätt möta er organisations krav och nå era mål och åstadkomma en verklig och bestående förändring. 


Välkomna att kontakta någon av oss för ett förutsättningslöst och orienterande möte varefter vi sedan kan lämna en offert utifrån era specifika önskemål och behov.

Viktoria, Petter och Ulrika

Viktoria Saxby,  viktoria.saxby@hopecomms.com, 076-610 45 00

Petter Flink, petter.flink@flinkknowledgeandchange.se, 072-733 47 55

Ulrika Wennerklint ulrika@wennerklint.se, 070-588 78 02