top of page

ICRW
Internationellt centrum för forskning om kvinnor

bild (12).jpg

HopeComms samarbetade med ICRW, International Centre for Research on Women i Washington DC, för att tillhandahålla bilder och texter till myndighetens informations- och utbildningsmaterial om jämställdhet, sociala normer och positiva maskuliniteter, - frågor som i sin tur är relaterade till alla andra kön. frågor (t.ex. sexuell och reproduktiv hälsa, sexuellt och könsbaserat våld, kvinnors ekonomiska egenmakt, kvinnors politiska deltagande, genus, fred och säkerhet, kön och media, kön och klimat, etc.)

Besök deras webbplats 

Våra kunder säger

Margaret E_edited.jpg

ICRW är ett forskningscenter som arbetar för att främja kvinnors och flickors rättigheter över hela världen.
 

Vi vet att metoden att använda storytelling, individuella berättelser och vinnande narrativ är ett effektivt sätt att nå ut till och engagera män och pojkar i strävan efter ett jämställt samhälle. Därför bad vi Viktoria och HopeComms att få använda en del av hennes utställning The World's Most Influential Men i en del av ICRW:s informations- och utbildningsmaterial.
 

Genom att visa på positiva förebilder och berättelser, och genom att lyfta fram att alla vinner på jämställdhet, når Viktorias arbete män på ett positivt sätt och är en katalysator för transformativ social förändring.

Margaret E. Greene, tidigare chef för sociala övergångar, ICRW (för närvarande verkställande direktör för Greeneworks.com) 

bottom of page