Välkommen till HopeComms

Det här kan vi hjälpa dig med:

  • Föreläsningar & utbildningar i framgångsrikt inkluderingsarbete 
  • Ledarskapsutbildningar: Modernt ledarskap = Inkluderande ledarskap
  • Inkluderande kommunikation: Så lyckas du
  • Inkluderande organisationsutveckling: Arbetsmiljö & hållbarhet
  • Kommunikations- och påverkansarbete: Kampanjer & utställningar
  • Studier, analyser & integrering av inkluderingsarbete i praktiken 
  • Jämställdhet: bra för män & pojkar!

(Utbildningar även på engelska, spanska & franska)

Kontakt: viktoria.saxby@hopecomms.com 

  


 

SÅ LYCKAS DU I INKLUDERINGSARBETET


Föreläsningar, Workshops & Change projekt för verkliga och bestående resultat:

VARFÖR OSS?

Ni vill ha hjälp med konkret och praktiskt förändringsarbete som uppnår mål och medför verklig och bestående förändring.

 

Vi har 25 års erfarenhet av inkluderingsarbete från en rad olika branscher, både i Sverige och internationellt.

Idag hjälper vi företag, myndigheter och organisationer att lyckas med sina inkluderingsmål – vilket leder till förbättrad arbetsmiljö, operativ verksamhetsnytta, ökad innovation, nya marknadsandelar och ökad lönsamhet. Inkludering, DEI (Diversity, Equity & Inclusion), och ESG (Environmental, Social & Governance/Sustainability) är idag affärskritiska varumärkesfrågor.

VAD?

Exempel på populära teman för föreläsningar och workshops:

1.       Jämställdhet, mångfald & lönsamhet

·       Praktiskt arbete som förbättrar arbetsmiljö och innovation - och ökar produktivitet och lönsamhet

·       Identifiera de specifika vinsterna för just er verksamhet

·       Jämställd kommunikation – så gör ni    

 

2. Jämställdhet & ledarskap

·        Ge chefen en Gender Coach
- så startar du ett Gender Coach Program för ledningen

·       Omedvetna förutfattade meningar är dyra

·       Effektiva rekryteringar och ledningsgrupper

3.     Jämställdhet & arbetsmiljö - #BeyondMeToo

·       Vilka krav på förändringar innebär #MeToo?  

·       Så skapar ni en inkluderande och trygg arbetsplats för alla, ökar trivsel och produktivitet,
samt minskar sjukskrivningar och personalomsättning

·       Få verktygen som hanterar och förebygger trakasserier och arbetsmiljöproblem  

4.     Jämställdhet och varumärke

·       Attrahera & behåll den bästa talangen

·       Nå nya kunder, samarbetspartners & marknader

·       Jämställdhet som CSR – kommunicera ert varumärke

·       Så använder du jämställdhet i ditt content/innehåll – tjänster & produkter
 

 

Change Mgmt-projekt - så här kan det se ut:

1. Anonym medarbetarundersökning: Var är vi nu? 

2. Analys, med ledningsgruppen

3. Föreläsning, workshop, utbildning med hela teamet 

4. Workshop med ledningsgruppen -
fastställande av mål och formulering av en konkret handlingsplan/projektplan.

(5. Vägledning vid genomförandet - implementering och jämställdhetsintegrering i kärnverksamheten.
Uppföljning. Förnyade mål och handlingsplan.)

Naturligtvis skräddarsyr vi alla utbildningar och insatser specifikt för din bransch och målgrupp. 

Vi ser fram emot att höra ifrån dig!


Kunder:


Varför jobba med jämställdhet?

Jämställdhet handlar inte om att vara PK, utan om förbättring - av organisationen och verksamheten. 

 

Att förstå jämställdhet och maskuliniteter på djupet ger insikt om att alla har att vinna på jämställdhet. Alla - inte minst män och pojkar. Jämställdhet är inte ett nollsummespel därför att med jämställdhet ökar allt från tillväxt och lönsamhet till hälsa och fred. 

Alla har något att vinna - individer, organisationer, företag och länder. Lönsamhet och ekonomisk jämställdhet ökar också. 
Därför är jämställdhet och mångfald ledarskapsfrågor


Jämställdhetsarbete är inte heller en sidofråga man tar sig tid till när "allt viktigt är klart". Det ÄR en del av lösningen. 

Så här kan vi hjälpa dig


Referenser


https://www.ted.com/talks/michael_kimmel_why_gender_equality_is_good_for_everyone_men_included
https://www.ted.com/talks/michael_kimmel_why_gender_equality_is_good_for_everyone_men_included

"I first became aware of Viktoria´s amazing work by watching a slide show she had put together to engage men in support of gender equality.
I was so impressed with its creativity, its flair and its technical competence that I asked to use it as the opening slide show for an international conference held in New York City.
She combines technical acuity, political clarity and such a brilliant visual sense. I can´t wait to work with her again!"
 
Michael Kimmel, PhD, Founder and Executive Director of 
The Center for the Study of Men and Masculinities at Stony Brook University. 


Gary Barker, CEO of Promundo Global at UN Women´s #HeForShe conference
Gary Barker, CEO of Promundo Global at UN Women´s #HeForShe conference

“Viktoria was one of the first persons to bring a positive approach to engaging men and boys in gender equality. 

In partnership with Promundo, she organized creative and impactful photo and information exhibits at numerous high-level events at the World Bank, UNFPA, UNICEF and other international events related to gender equality – exhibits that always brought tremendous added-value.

 
She is proficient at various types of communications, from curating and creating global, social advocacy information campaigns to creating web content and social media content and films - and in achieving interest from the editorial press. 

 

She is good at building networks and creating cooperation among diverse teams, locally and globally, and is skilled at building brands and brand value. She shows the ability to communicate with high cultural sensitivity and has experience in various fields, including with NGO´s, multilateral and bilateral organizations, the private and public sectors, as well as research and international policy development.

She has expertise in creating visionary material that is solution-oriented rather than problem-focused and thinks outside-the-box, always presenting new ideas for communication that increase the target group’s willingness to take in new information.
I recommend her highly and without reservations.”

Gary Barker, PhD, Founder and CEO, Promundo


Matilda Lidström Dougnac, Gender equality and Diversity strategist to the Swedish Armed Forces
Matilda Lidström Dougnac, Gender equality and Diversity strategist to the Swedish Armed Forces

"If you are up for the challenge of getting work done
and not just talk - contact Viktoria"

Matilda Lidström Dougnac, 
Gender equality and Diversity strategist to the Swedish Armed Forces

 

"I would warmly recommend anyone who wants to work with gender equality and diversity,
gender equality mainstreaming, (destructive) masculinities, and/or the
Women, Peace & Security agenda to contact Ms. Viktoria Saxby as an expert.

 

My experiences of having worked together with Viktoria through the Swedish Armed Forces (and through UN Women Sweden) has given me the opportunity to get to know a very competent gender specialist, but also a strong, humble and kind person, who for example without hesitating and with a smile on her face will stay up late in order to perfect a message for a certain target group. This small and very real example is meant to give you a glimpse of who you could be working with.

 

Furthermore, Viktoria has the ability to explain comples, and for some, provocative issues in a relaxed manner without ever losing the seriousness of the matter of gender equality. She knows that behavioural development and change can be triggered by touching people´s emotions. She is, without losing sight of the academic and theoretical background, open to adding artistic elements such as photography as a starting point for dialogue (for example in her previous work together with MenEngage.)

 

Her work as a Gender Coach within the Gender Coach Program - a training program in gender equality and resolution 1325 for the highest leadership of Swedish agencies working with security issues (i.e. the Swedish Armed Forces, the Swedish Police Authority, and the Swedish Defence University) - has been of great value as a Swedish contribution to the Women, Peace and Security agenda.

 

One last piece of endorsement would be that Viktoria, for many years before it has been more widely discussed as a way forward for gender equality, has recognized the immensely important role that men play in order to further gender equality.

 

So if you are up for the challenge of getting work done and not just talk, please contact Viktoria. 
You won't regret it and you will feel extremely safe in her competent, smiling and quick-moving presence!
Matilda Lidström Dougnac, Gender equality and Diversity strategist to the Swedish Armed Forces


Martin Norsell, prorektor på Försvarshögskolan, professor i militärteknik, Foto: Carina Persson
Martin Norsell, prorektor på Försvarshögskolan, professor i militärteknik, Foto: Carina Persson

"Föreläsningarna om maskulinitetsnormer engagerade både män och kvinnor och fungerade som en alternativ och mycket effektiv ingång till fördjupade och konstruktiva samtal om jämställdhetsintegrering."
Martin Norsell, prorektor på Försvarshögskolan, professor i militärteknik 

"The lectures on masculinities engaged both men and women and served as an alternative and highly efficient gateway to more in-depth and constructive discussions on gender mainstreaming."
Martin Norsell, Pro-Vice-Chancellor at The Swedish Defence University and Professor in Military Technology
Hemligheten bakom förändring är inte att att riva det gamla,
utan att skapa det nya. 
/ Sokrates 470-399 BCE