Om HopeComms


Vi är bra på att göra komplexa frågor lätta att förstå

 

METODIK: 
Hur många fler presentationer med tråkiga grafer och bullet points orkar du egentligen sitta igenom? 
Vi tror att du lär dig bättre genom exempel från verkligheten, foton, videos och berättelser. Och genom att studera goda exempel/god praxis. 

 

UTBILDNINGSMETOD:

Mindre teori. Mer konkreta och praktiska lösningar. 
(Och roligare på vägen dit.) 

 

ÄR DET VERKLIGEN SÅ ENKELT?

Prova. Vi är rätt så säkra på att du kommer att bli nöjd. 

När man väl förstår "varför" & att "vinsterna" verkligen gäller alla - blir "hur-en" och vägen dit så mycket enklare.

 

Genom att lära av goda exempel & best practices/praxis, når vi resultat snabbare och enklare.

 


Om oss


Viktoria Saxby är kommunikationsexpert med sakkunskap i jämställdhet-, maskuliniteter-, utrikes- och mänskliga rättighetsfrågor.  


Hon har 25 års erfarenhet av att arbeta med jämställdhetsfrågor och mänskliga rättigheter och 15 års erfarenhet av att skapa globala kampanjer och utställningar för multilaterala organisationer såsom FN.  

Som konsult för jämställdhetsintegrering arbetar hon med ledningsgrupper, chefer och medarbetare för företag, myndigheter och organisationer. Som coach har hon även arbetat med ledningsfrågor för Polismyndigheten, Försvarshögskolan och Försvarsmakten. 

 

Under 7 års tid arbetade hon som Politiskt sakkunnig för Centerpartiet, med fokus på jämställdhetsfrågor, samt som ledamot i Centerpartiets Internationella kommitté.

 

Hennes fotografiutställning The World´s Most Influential Men om att engagera män och pojkar för jämställdhet har visats på FN i New York tillsammans med UNFPA, UNDP, Unicef, UN Women och UNiTE, liksom på Världsbanken, Europeiska utvecklingsdagarna, SIDA, UK Aid, GTZ, Plan International och Rädda barnen. 

Hon har också skapat kampanjer och utställningar för International Conference on Masculinities i NYC med Michael Kimmel, The MenEngage Global Symposium i Rio de Janeiro, samt den globala kampanjen Men-Care Campaign - som idag finns i 50+ länder på 5 kontinenter.

 

Hon har hållit utbildningar och workshops om politik, kommunikation, jämställdhet, maskuliniteter och lobbying för politiker från världens olika hörn, från DR Kongo, Mali, Burma, Jordanien, Palestina och Östeuropa till svenska myndigheter och företag. Hon har även talat på CSW, kvinnokonferensen på FN tillsammans med Liberals International & UN Watch.

Som Politiskt sakkunnig har hon även erfarenhet av att skapa valkampanjer, både för nationella och EP-val, samt varit chefredaktör för valmagasinet Hända (nominerad för Svenska Designpriset), och har skrivit över 400 publicerade debattartiklar.


Viktoria Saxby har en utbildning från UCLA, 
The University of California Los Angeles, med Summa Cum Laude graduate of UCLA högsta vitsorden/latin honors, ifrån utbildningen i internationella utvecklingsstudier, International Development Studies. Hon arbetade även på UCLA under 5 års tid, främst i fältarbete med gängen i Los Angeles. 

Därutöver har hon rest till HIV/Aids program i Malawi med Läkare utan gränser, jobbat för flera mänskliga rättighetsorganisationer, varav många fokuserat på kvinnors- och barns rättigheter, inklusive att arbeta för avskaffande av prostitution och människohandel. Hon skapade även utställningen Reality Check: The True Face of Porn tillsammans med organisationen Talita.

 

Både svensk och amerikansk medborgare bor hon för närvarande i Stockholm, men har även bott i USA, i Los Angeles, CA i 16 år, samt bott eller arbetat i bl.a. USA, England, Spanien, Sverige, DR Kongo, Mali, Malawi, Bali, Serbien, Ukraina mm. Hon talar svenska, engelska, spanska och franska.


Hon har två barn, en pojke och en flicka, vilka hon förstås hoppas ska få samma möjligheter i livet som först o främst människor. Hennes favoritsång är Louis Armstrongs “What a Wonderful World”, och favoritfilm, Frank Capras “It’s a Wonderful Life.” Målet med hennes arbete är att fler människor ska ha möjlighet att ha just det - ett "wonderful life in a wonderful world."

 

I mars 2019 kom hennes bok Den nya mannen: om pojkar, män och slutet på könskampen ut på Pagina och Bookmarks förlag.