TjänsterVälkommen till HopeComms. Det här kan vi hjälpa dig med:

 • Föreläsningar & utbildningar om inkludering, mångfald, jämställdhet och maskuliniteter 
  (Kunder: FN, Polismyndigheten, Försvarsmakten
  , Försvarshögskolan Robert Schuman Institute Budapest, UN Watch, UK Aid etc)

 • Utställningar, kampanjer & påverkansarbete
  (Kunder: Världsbanken, FN:s utvecklingsfond UNFPA, UNICEF, UNiTE, MenEngage, Men-Care, UK Aid, Rädda barnen, International Conference on Masculinities, SIDA, Politiska kampanjer, EU parlamentet, Europeiska utvecklingsdagarna mm)

 • Kommunikation & CSR 
  (Kunder: Utrikesdepartementet, Svenska institutet, UN Women, Coalition to Abolish Slavery & Trafficking, Plan International, Flickadagen, ICRW, GTZ, Politisk sakkunnig, Chefredaktör, 400+ publicerade debattartiklar) 


VARFÖR? 
Varför arbeta med jämställdhet, maskuliniteter & mångfald?


Vare sig det rör sig om internationella koncerner, småföretag, tech start-ups, innovations inkubatorer, universitet, organisationer, kommuner eller regeringar - att jobba för jämställdhet och mångfald förbättrar både den interna organisationen och den externa kärnverksamheten.

Att öka jämställdhet och mångfald ger konkurrensfördelar, ökar innovationer och kreativitet, förbättrar arbetsmiljön, ökar produktiviteten samt förstärker ditt varumärke vilket attraherar både rätt talanger och intresse för din verksamhet från kunder. 

Dessutom är jämställdhet och mångfald inga nollsummespel - de ökar lönsamhet och ekonomisk tillväxt.

För nationer, regeringar, myndigheter och kommuner innebär ökad jämställdhet ökad BNP, samt ekonomisk-, social-, miljö- och fredsutveckling.
Den ökar landets stabilitet, förbättrar både folkhälsa och utbildning och leder till mindre våld och färre brott. Ökad jämställdhet gör att landet både sparar och tjänar mer pengar, vilket i sin tur möjliggör för bättre service och livskvalitet för alla medborgare.

Vad finns det egentligen att inte gilla?
Mer rimligt vore att fråga sig hur man har råd att INTE arbeta med dessa verktyg?

Vi ser fram emot att höra ifrån dig så hjälper vi dig på vägen.


Gender Coach Programmet 2015, med Försvarsmakten, ÖB, samt chefer från Flygvapnet, Flottan, Materielverket, Försvarshögskolan, Folke Bernadotte Akademin, SwedInt, och Polismyndigheten, Region Stockholm & Nationella Operativa Avdelningen.
Gender Coach Programmet 2015, med Försvarsmakten, ÖB, samt chefer från Flygvapnet, Flottan, Materielverket, Försvarshögskolan, Folke Bernadotte Akademin, SwedInt, och Polismyndigheten, Region Stockholm & Nationella Operativa Avdelningen.

 

Genom att lära av goda exempel & best practices/praxis, når vi resultat snabbare och enklare.

 

- Du vill jämställdhetsintegrera din organisation, men vet inte vart man börjar?
Vi hjälper dig.

 

- Du vill ha mer jämställdhet och mångfald i företagsledningen, men vet inte hur du når dit?  
Vi visar dig hur du når dit.

 

- Du vet inte exakt vad "maskuliniteter" egentligen betyder, 
eller hur kunskapen kan användas som vålds- och brottsprevention?
(Stärka UNSCR 1325, Kvinnor, fred & säkerhet, eller i arbete mot radikalisering.) 

Vi håller gärna en utbildning eller föreläsning för er. 

- Du vill skapa en nationell eller global kampanj för att öka medvetenhet/förändra normer,
men är osäker på hur du når ut till målgruppen?
Det är vad vi är experter på.


Kommunikation    Hållbarhetsarbete

Skrivit 400+ publicerade politiska debattartiklar som Politiskt sakkunnig.
Arrangerat seminarer, hearings, konferenser & stämmor. Författat resolutioner, kampanjer, filmer & politiska förslag. 

Chefredaktör för det politiska valmagasinet  Hända, Nationella & EP valen 2014. Nominerad till Svenska Designpriset. 

Fotografier för ProMundo Global/Men-Care rapporten State of the World´s Fathers 2015, som ger en global uppfattning om mäns föräldraskap och omsorg. 

Fotografier och innehåll till ICRW report What men have to do with it. Arbetssätt från 7 länder för hur man involverar män i jämställdhetsarbete och mål. 

 

Influential Men som del av UNFPA och The Secretary General Ban-ki Moon´s UNiTE Campaign - Unite to End Violence Against Women, under "16 days of Activism" UN NYC. 

 

Utställningar Kampanjer

The World´s Most Influential Men, en utställning om att engagera män och pojkar för jämställdhet. 20 fotografer från 20 länder på 5 kontinenter. 

Innehåll och foton för den globala kampanjen www.men-care.org nu aktiv i över 40 länder på 5 kontinenter. 

 

 

Skapade en digital utställning för "Opening Gala" på den första Internationalla konferensen om Maskuliniteter, NYC 2015. I samarbete med Michael Kimmel, från Stony Brook Center for the Study of Men and Masculinities

 

Skapade en utställning om tekniska framsteg och innovationer för launchen av Good News Magazine på Fotografiska Museum i Stockholm.

Skapade en resande utställning för Rädda barnen Save the Children Sweden för organisationens 90-årsjubileum.
Utställningen visades i 37 svenska städer. 

Ledarskapsutbildningar Föreläsningar Jämställdhet/ Maskuliniteter

Gender Coach/Ledarskapsutbildningar för den Svenska polismyndigheten samt föreläsningar och utbildningar för chefer för Region Stockholm Chefsforum, Polismyndigheten, 2016

 

Gender Coach på Gender Coach programmet, en 2-årig jämställdhetsintegreringsutbildning för Försvarsmakten Swedish Armed Forces, föreläsning om maskuliniteter för 13 chefer inom Försvarsmakten, inklusive ÖB, nov 2015.

Workshop om ledarskap, jämställdhet, maskuliniteter och politisk lobbying i Mali, Program for Young Politicians Africa 2015. 

Föreläsningar och utbildningar om maskuliniteter, jämställdhet, jämställdhetsintegrering, UNSCR 1325 och ledarskap för Militära programledningen samtForsknings- och utbildningsnämnden FoUN på Försvarshögskolan dec 2016. 
Det verkar alltid omöjligt - tills det är gjort.
/ Nelson Mandela