top of page
HellermanTyton Global.png

HellermannTyton

HellermannTyton bjöd in HopeComms att hålla en interaktiv föreläsning och workshop om inkludering, mångfald, jämställdhet & tillhörighet med fokus på hur man uppnår inkluderande organisationer.

Utbildningen innehöll även praktiska exempel och cases för länken mellan inkludering, psykologisk trygghet och innovation


Besök deras webbplats 

Tillsammans med HR och VD diskuterade HopeComms önskemål för uppdraget, samt gick igenom det inkluderingsarbete som företaget redan har påbörjat, samt vilka områden utbildningen skulle omfatta och fokusera på. Målet var att alla medarbetare skulle bli mer bekanta med och uppdaterade om olika aspekter av inkludering och lagstiftning kring antidiskrimineringsarbete, samt att engagera alla teammedlemmar. 

 

Utbildningen omfattade samtliga HellermannTytons teammedlemmar och genomfördes digitalt i ett interaktivt format. Bland de ämnen som togs upp var varför (vinsterna för alla), vad (kunskapshöjande delar om inkludering och mångfald) och, viktigast av allt, hur (konkreta steg) för att framgångsrikt uppnå och bibehålla en inkluderande organisationskultur med hög psykologisk trygghet, allyship och medarbetarengagemang - vilket i slutändan gynnar arbetsmiljön, kulturen för alla teammedlemmar, och leder till ökad kreativitet och innovation.

Vad HellermannTyton säger

Johanna Holmström, HR Business Partner, HellermanTyton Sverige_edited.jpg

Stor tack för föreläsningen igår Viktoria! Den var mycket bra och det är många bitar vi tar med oss från den och arbetar vidare på både med personal och med ledarna.

Låt oss hålla kontakten och se om vi ska göra en ytterligare workshop för ledarna under 2024 i detta ämne.


Stort tack ännu en gång, väldigt bra föreläsning och interaktion med medarbetarna trots att det var via Teams!

Johanna Holmström, HR-chef Norden, HellermannTyton

KONTAKT

Tack för ditt meddelande!

bottom of page