top of page

Föreläsningar & utbildningar

På HopeComms tror vi att vi lär oss bättre när vi har roligt. Våra föreläsningar och utbildningar är alltid skräddarsydda för den specifika målgruppen och sektorn – och naturligtvis baserat på den senaste forskningen.

Vi lägger stor vikt vid att skapa en inkluderande, interaktiv och trygg läromiljö och fokuserar alltid på vinsterna av inkludering för alla. När allt kommer omkring - inkludering, mångfald och jämställdhet är inte nollsummespel utan handlar om att allas talanger tas till vara och att alla ska känna att de kan vara sig själva. 

Med oss får du med dig praktiska och konkreta verktyg för ”hur” du når dina mål och skapa verklig och varaktig förändring – samtidigt som vi har roligt på vägen. Det låter kanske som en kliché - men det är win win på riktigt.

Populära utbildningar:

Det här är några av de mest populära ämnena mina kunder efterfrågar.
Varje ämne erbjuds som kortare, inspirerande föreläsningar eller mer djupgående workshops.


Jag ser alltid till att syftet och målen är skräddarsydda efter kundens precisa behov och önskemål, och att innehållet är anpassat efter er bransch och målgrupp - på så sätt får vi de bästa resultaten! 

Mer om populära föreläsningar/teman:

Inspirerande introduktion
till inkludering

En interaktiv och inspirerande introduktion till inkludering (mångfald, jämställdhet, och tillhörighet) som engagerar hela teamet.
Kan vara 1-3 timmar.

PS. Vi
 tror på att ha roligt medan vi lär oss

Inkluderande kommunikation

Det tar tjugo år att bygga upp sitt rykte och fem minuter att förstöra det, som Warren Buffett sagt.

Alla vet att kommunikation är nyckeln; i våra relationer, organisationer, i att nå våra kunder och i att bygga våra varumärken.  

I den här utbildningen kommer du att lära dig hur du skapar mer inkluderande kommunikation - både internt & externt. 

Inkluderande kulturer & organisationer

Varför är inkludering och inkluderande kulturer det magiska pillret som gynnar alla i din organisation – kollektivt och individuellt?
Och exakt hur kommer vi dit?

Vi går igenom det praktiska arbetet bakom varför, vad & hur för att lyckas i ditt inkluderingarbete. 

Inkluderande ledarskap

Vad betyder "inkluderande ledarskap" egentligen och hur lyckas man? 
 

Vi går igenom praktiska verktyg som skapar psykologisk trygghet och inkluderar och engagerar din organisation, ditt team och dina medarbetare.

Något som underlättar vardagen för alla - inte minst för ledarskapet själva.  

Inkludering är win/win. Det här är varför;

McKinsey, Dame Vivian Hunt, Partner 2.png

Företag med mångfald mellan könen överträffar sina konkurrenter med 25 % och med etnisk mångfald med 36 %. Men mångfald räcker inte – inkludering är nyckeln.

– Dame Viviane Hunt, 
McKinsey, Diversity Wins: How Inclusion Matters, 2020

KONTAKT

Victoria-Saxby_HÖGUPPL_sRGB_5000px_300dpi-3.jpg

Tack för ditt meddelande!

bottom of page