top of page

Offentlig sektor 

HopeComms arbetar med en mängd olika aktörer och intressenter inom den offentliga sektorn. Exempel inkluderar:  
 

  • Försvarsmakten

  • Polisavdelningar

  • Statliga myndigheter, regioner och kommuner 

  • Domstolar

  • Politiska partier

  • Universitet & Skolor & mer. 

Vi vill också gärna hjälpa din organisation att nå sina inkluderingsmål. 

KUNDER SÄGER

Inom ramen för mitt arbete som polis har jag haft förmånen att få samarbeta med Viktoria i frågor som rör prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
 
Viktoria har ett djupgående engagemang i dessa frågor och hennes vilja att arbeta för att hjälpa samhällets mest utsatta människor är mycket inspirerande. Med sin långa erfarenhet och breda kunskap i frågor som rör trafficking har Viktoria varit en stor tillgång för mig och mina kollegor.

Simon Häggström, Polisinspektör, Prostitutionsenheten, Stockholm Norra, Polismyndigheten / Författare

Simon Häggström porträtt 9_edited.jpg
försvarmakten .jpeg

Försvarsmakten | Polis

Viktoria Saxby har arbetat som Genuscoach i 5 år för Försvarsmaktens och Polismyndighetens högsta ledning, inklusive överbefälhavaren för Armén och Rikspolischefen och Stockholmsregionens polischefer.

Viktoria har även startat ledarskapsprogram för polisen i Serbien, utbildat ledarskapet för Jordanpolisen, granskat den internationella poliskursen IPOC, coachat regionala ledarteam och
 hundratals nya chefer och arbetade med specialiserade enheter som prostitutionsenheten.

För Försvarsmakten har hon utbildat över 3 000 personal, från generaler till officerare till värnpliktiga. Hon har även coachat kommunikationsdirektören i 2 år och hållit utbildning för kommunikationsavdelningen i inkluderande kommunikation. 

 

Myndigheter | Politiska partier 

Viktoria Saxby arbetade som politisk rådgivare för jämställdhet (och internationella relationer) inom Svensk rikspolitik i 7 år.
Som konsult har Viktoria utbildat och hållit workshops med ledningsgrupperna för flera svenska riksdagspolitiska partier om jämställdhet, Skydd mot sexuella trakasserier och antidiskriminering, Lika möjligheter och DEIB.

 

Hon har även arbetat med Länsstyrelser i frågor som våldsförebyggande, våld mot kvinnor, maskulinitetsnormer, hederskultur m.m.

Vidare har Viktoria arbetat för flera myndigheter, bland annat Folke Bernadotte Academy (Inkluderande fredsbyggande), UD (Jämställdhet), Sida (Intersectional International Development), etc. 

 

Förenta nationerna
Traditionellt bibliotek

Universitet | Skolor

Inkludering och representation är avgörande för en väl fungerande demokrati. De är också avgörande för att ett samhälle inte ska förlora på den bästa forskningen, innovationerna och konkurrensfördelar på den globala arenan. 

HopeComms har arbetat med DEIB-utbildningar för flera universitet och högre utbildningsinstitutioner. Ett sådant exempel är att vi har utbildat 3 av 4 institutioner vid Försvarshögskolan. 

HopeComms håller även föreläsningar för både lärare & personal, samt för elever på skolor och gymnasier. Här sträcker sig ämnena från Inkludering & Mångfald till specifika ämnen som psykisk hälsa & Inkluderande kulturer, till sexuella trakasserier, pornografi och samtycke.

Organisationer 

HopeComms har arbetat med många olika organisationer, från offentliga organisationer som Svenska Arméns 18 frivilligorganisationer till Räddningstjänstens kvinnliga nätverk.

Till civilsamhället och ideella organisationer som Rädda Barnen, Plan International, Läkare utan gränser, Reality-Check, Talita med flera. 

 

Affärsmöte

KONTAKT

Victoria-Saxby_WEBB_sRGB_1600px_72dpi-7_edited_edited.jpg

Tack för ditt meddelande!

bottom of page