top of page
Diversity & Inclusion Blue-White.png

Tjänster 

Jag tror inte på one-size-fits-all. Därför skapar jag alltid skräddarsydda åtgärder för just DIN organisation, sektor, målgrupp och specifika mål. 

Oavsett om det är en inspirerande föreläsning, en ledarskapsworkshop eller djupgående rådgivning för att få ditt inkluderingsarbete till nästa nivå - hjälper vi våra kunder att uppnå sina mål. 

HopeComms arbetar också med mänskliga rättigheter, jämställdhet, mångfald, institutionsbyggande, policy och global samverkan.

Våra tjänster
 

1

Föreläsningar & Utbildningar

Vägen till framgång:


Viktorias föreläsningar & utbildningar är interaktiva, inkluderande, engagerande (och roliga).
 

Från dem går du hem med både mer kunskap och praktiska och konkreta verktyg som du kan börja implementera redan samma dag.  

Inkludera är ett verb – vi lyckas genom att göra. Du kommer att lära dig hur och få praktiska verktyg för att lyckas.

2

Workshops & Coaching

Expertvägledning:


Viktorias workshops och coachningssessioner är alltid skräddarsydda för målgruppen.
 

Ledning: Vi skapar en strategisk, konkret handlingsplan. 

Chefer: Du får verktyg för att uppnå inkluderande organisationskulturer.

Teams: Ökad förståelse för varför inkludering, tillhörighet & psykologisk trygghet gynnar alla och hur du når dit.

3

Internationell utveckling

En storlek passar inte alla:


Viktoria Saxby erbjuder expertstöd inom mänskliga rättigheter, jämställdhet, mångfald, institutionsbyggande och intersektionellt utvecklingsarbete globalt.

Expertområden inkluderar fred & säkerhet, politiskt deltagande, maskuliniteter och sociala normer, sexuellt/könsbaserat våld, HBTQIA+, ekonomisk utveckling. 
 

Från analys till rekommendationer 
till genomförande.

Paket 1 - 2 - 3

Vår erfarenhet visar att dessa 3 steg hjälper dig nå dina inkluderingsmål.

Låt oss börja - introduktion

Steg 1 + ledarskapsworkshop

Steg 1 + 2 + rådgivning

nummer-1_8068013.png

Översyn av aktuellt inkluderingsarbete & organisationsstatus följt av en skräddarsydd, inspirerande introduktionsutbildning för hela organisationen.

Visar vinsterna av inkluderingsarbete för samtliga medarbetare.

nummer-2_8068070.png

Utbildning för hela organisationen + ledarskapsworkshop & handlingsplan.

Steg 1 följs av en workshop för ledarskapet som resulterar i en konkret DEIB handlingsplan.

Inkludering är ett verb - något vi gör.

nummer-3_8068125.png

Steg 1 och 2 + fördjupad genomgång av organisationen, interna policyer, undersökningar, kommunikation, varumärkesbyggande och hur mångfald är kopplat till extern kärnverksamhet.

Skräddarsydda rekommendationer för inkluderingsarbetet framåt, inklusive konkreta steg, verktyg och checklistor för framgångsrik implementering. 

Så når vi dit vi vill vara.

VAD SÄGER VÅRA UPPDRAGSGIVARE?

Som HR-chef har jag arbetat med en mängd stora företag som driver D&I-frågan starkt - Viktorias föreläsning och utbildning i ämnet är den bästa jag någonsin hört.

Camilla Samuelsson, interim HR-chef, Delphi Advokatbyrå

Delphi Advokatfirma - Camilla Samuelsson. Chef för HR.jpg

KONTAKT

Skärmavbild 2023-05-18 kl_edited.jpg

Tack för ditt meddelande!

bottom of page