top of page

Internationellt samarbete 

HopeComms erbjuder expertrådgivning inom jämställdhet, mänskliga rättigheter och intersektionellt samarbete globalt. Viktoria Saxby är expert på nivå 1 inom jämställdhet och intersektionell utveckling med uppdragsgivare såsom Sida, FN, Världsbanken och EU.

 

Viktoria Saxby genomför studier och skriver rapporter, analyser & undersökningar, skapar utställningar, utbildningskampanjer och opinionsbildning, samt utvecklar utbildningsmaterial, handböcker och utbildningar för utbildare..

Expertområden inkluderar fred och säkerhet, politiskt deltagande, maskuliniteter och sociala normer, sexuellt/könsbaserat våld, HBTQIA+ rättigheter, samt ekonomisk utveckling.
 

Viktoria Saxby har en examen i internationella utvecklingsstudier från UCLA, University of California Los Angeles, Summa Cum Laude, och har 30 års erfarenhet från över 50 länder.

VÅRA UPPDRAGSGIVARE SÄGER

Men-Care

Viktoria var en av de första personerna som kom med ett positivt förhållningssätt till att engagera män och pojkar för jämställdhet. 

I samarbete med Promundo organiserade hon kreativa och effektfulla foto- och informationsutställningar vid ett flertal evenemang på hög nivå vid Världsbanken, UNFPA, UNICEF och andra internationella evenemang relaterade till jämställdhet, maskulinitetsnormer och faderskap – utställningar som alltid gav ett enormt mervärde.

 

Viktoria har förmågan att kommunicera med hög kulturell känslighet, och har bred erfarenhet från olika områden och aktörer, såsom NGOs, multilaterala och bilaterala organisationer, privat och offentlig sektor, forskning, samt internationell policyutveckling.

Viktoria har även expertis i att skapa visionärt material som är lösningsorienterat snarare än problemfokuserat. Hon tänker alltid utanför boxen och presenterar nya idéer för kommunikation som ökar målgruppens vilja att ta in ny information och förändra attityder och övertygelser. 
Jag rekommenderar henne fullständigt och utan förbehåll.
 

Gary Barker, PhD, VD Equimundo (Promundo)
Medgrundare Men-Care.org kampanjen 

Exempel på uppdrag: 
Studier, Rapporter, Handböcker, Utbildningar,
Utställningar, Kampanjer:

Jämställdhets och maskulinitetsexpertis (Intersektionell mångfald)

Studier, rapporter & rekommendationer

HopeComms genomför studier, kartläggningar, stickprov, genusanalyser samt intersektionell mångfalds- och jämställdhetsintegrering. Dessa resulterar ofta i rapporter med tydliga rekommendationer samt workshops med rådgivning i praktiskt genomförande.

 

Exempel på uppdrag:

Inkludering är win/win. Det här är varför;

Skärmdump 2023-07-23 kl. 12.54.29.png

Mångfald inom tekniken är avgörande - vi borde alla få vara med och bidra till vart framtiden är på väg.

– Melinda Gates, Bill & Melinda Gates Foundation

KONTAKT

Tack för ditt meddelande!

bottom of page