top of page

Workshops & Coaching

HopeComms erbjuder skräddarsydda workshops för varje målgrupp.

 

– En strategisk planeringsworkshop för ledningsgruppen ger dig en konkret och praktisk handlingsplan för ditt inkluderingsarbete.

 

– En workshop för samtliga medarbetare om inkluderande organisationskultur främjar en arbetsmiljö där alla trivs.
 

– Vi erbjuder även coaching & rådgivning för dina specifika behov, som t.ex inkluderande ledarskap, inkluderande kommunikation eller inkluderande organisationsutveckling

 

Eftersom vi är övertygade om att vi lär oss bättre när vi känner oss trygga och har roligt, ser vi till att våra workshops är interaktiva, inkluderande och ja - roliga!

Ledarskapsworkshops

I ledarskapsworkshops kommer HopeComms att vägleda ledningen i den strategiska planeringen av företagets/organisationens DEIB-arbete.
 
Resultatet blir en konkret handlingsplan, med tydliga mål (inkl. mått och indikatorer), ett uppdrag, en vision, en specificerad budget. och interna och externa kommunikationsplaner. 

Workshops for
all co-workers

Inkluderande organisationskulturer är bra för alla. Det är inte bara en trött klyscha – utan en enkel och logisk verklighet.
 

I miljöer där människor känner sig fria att vara mer sig själva och känna sig värderade, respekterade, sedda och trygga att bidra utifrån sin högsta potential bidrar naturligtivs till mer engagemang och vinster för alla.

Mångfald räcker inte – inkludering, trygghet och tillhörighet är nycklarna. 

Management Workshops

I den här workshopen kommer chefer och teamledare att lära sig praktiska verktyg för att skapa inkluderande organisationer där både chefer och medarbetare trivs. 

Tillsammans diskuterar vi utmaningar, sätter upp mål och gör praktiska planer för hur vi ska nå dit vi vill. Denna workshop kommer att göra chefers/teamledares arbetsliv enklare – och gynna hela organisationen.

Workshops/Coaching för specifika team/nyckelpositioner

HopeComms och Viktoria Saxby erbjuder även skräddarsydda workshops för team som vill fokusera på specifika ämnen, eller individuell coachning för nyckelpositioner. 

Exempel inkluderar workshops om:

  • Inkluderande kommunikation för kommunikation/marknadsföringsavdelningar;

  • Inkluderande rekrytering och successionsplanering för HR/ledningar;

  • Inkluderande budgetering för ekonomiavdelningar.

Inkludering är win/win. Det här är varför;

Shondaland, Shonda Rhimes, Executive Producer.png

Framgången med min storsäljande serie Bridgerton har bevisat den ekonomiska betydelsen av att prioritera mångfald på skärmen.
Skådespelarna har hyllats för sin inkludering, med färgmedveten rollbesättning snarare än färgblind. 82 miljoner människor såg serien under den första månaden.


– Shonda Rhimes, exekutiv producent, Shondaland

KONTAKT

Skärmavbild 2023-05-18 kl. 22.26.23.png

Tack för ditt meddelande!

bottom of page