top of page

Privat sektor 

HopeComms arbetar med både svenska och internationella företag, från globala börsnoterade företag verksamma på alla kontinenter, till stora och medelstora företag, innovationshubbar och nystartade företag.

Vi har erfarenhet från de flesta branscher: 

  • Finans, bank, advokatkontor,

  • IT & Teknik,

  • Industri, Skogsbruk,

  • Media, film, tv, reklam och varumärke

  • Elektroniska konsumentvaror, Personliga vårdprodukter, Mat, Vin, Import

  • Life Sciences, MedTech, Pharma, Health


Vi arbetar gärna även med dig/ditt företag - ser fram emot att höras vid!

VAD SÄGER VÅRA UPPDRAGSGIVARE?

Natasha Bellroth, Piloxing_edited.jpg

Tack, Viktoria för en fantastisk workshop! 
 

Vi uppskattade verkligen den branschspecifika forskningen, statistiken och dina skräddarsydda rekommendationer.

Vi ser fram emot att delta i att stärka mångfald och inkludering inom fitness- och hälsosektorn, inklusive att stärka våra närsamhällen genom fitness och hälsa. Tack så jättemycket!

Natasha Bellroth, VP Affärsutveckling & Strategi på Piloxing Academy, LLC/ Chefsjurist

Aktiediagram i tidningen

Finans | Bankverksamhet | Advokatbyråer

Alla företag tenderar att ha "business" som en gemensam närmare, dvs att vara vinstdrivande -  Inte minst finans och bank.

Eftersom all statistik på planeten tydligt visar att DEIB ökar både innovation och lönsamhet, bör inkluderingsarbetet stå i centrum för branschen. Än så länge är det långt ifrån så det ser ut.

De klokaste företagen vet dock bättre och lägger ner arbetet som krävs för att bli framgångsrika på inkludering, mångfald och jämställdhet - för att attrahera och behålla de bästa talangerna och för att nå alla marknadssegment - kunder, partners och investerare.

När det gäller advokatbyråer är HopeComms stolta över att ha arbetat med flera stora byråer, varav två har vunnit priser för sitt jämställdhets- och mångfaldsarbete.

Teknik | ITC | Innovation
| Biovetenskap

"Mångfald är motorn bakom uppfinningar och innovation. Den genererar kreativitet som berikar världen", som Justin Trudeau uttrycker det. Vi kunde inte hålla med mer, liksom varje enskild studie i ämnet också visar.

 

Precis som Mångfald, Rättvisa, Inkludering & Tillhörighet kommer att ge ditt företag ökade vinster, är de också hörnstenarna bakom ökad innovation. 

I dagens snabba utvecklingstakt och nya teknik, från Internet of Things, AI och Life Science innovationer - vill du försäkra dig om att du säkrar dina mest värdefulla tillgångar - din talang och en arbetsplats där mångfald, inkludering, en känsla av tillhörighet och psykologisk säkerhet är normen inom din organisation.
 

Dataprogramering
Skog

Industri | Skogsbruk  
| Konsumtionsvaror

Inkludering är centralt för alla organisationer och sektorer – men utmaningarna för hur man lyckas kan variera mellan branscher, beroende på kärnverksamhet.

För vissa sektorer, som industri och skogsbruk, kan DEIB-utmaningar innebära att locka nya grupper av talanger till den specifika branschen - och se till att de trivs när de väl har hittat dit. 

 

HopeComms kan hjälpa dig att hitta nya och innovativa ingångar för att nå nya grupper – och hjälpa organisationen att välkomna dem på bästa sätt. 

För andra sektorer, såsom konsumentvaror, kan DEIB-utmaningarna inkludera att se till att produkterna passar behoven hos olika konsumentgrupper, samt att varumärkesbyggande, marknadsföring och kommunikation inte missar vissa målgrupper eller marknadssegment. 

Oavsett om du vill hitta ingångar för att attrahera nya talanger, eller se till att din reklam når rätt målgrupper, kan HopeComms hjälpa er på vägen. 

Media | Film | Reklam
| Varumärke 

"Det tar 20 år att bygga upp ett rykte och 5 minuter att förstöra det", som Warren Buffet uttryckte det. 

Idag är inkludering ett måste i alla sektorer och branscher - och eftersom varumärke, media, reklam och filmer är visuella och auditiva medier som uttrycker åsikter i ordval och texter - blir det extremt uppenbart om de misslyckas eller lyckas i DEIB . 

 

Dessutom är inkluderande kommunikation bra för alla. Det handlar inte bara om att nå olika målgrupper eller grupper, utan också om att nå ut med ett tydligt och relevant budskap - att bli hörd och sedd av fler på rätt sätt.

Till exempel upptäckte mjukvaruföretaget SAP som har arbetat med Autism-inkludering i ett decennium att deras ansträngning för att öka tydligheten i kommunikation internt visade sig gynna hela företaget, eftersom det så klart är så att alla uppskattar tydlig kommunikation ;-). 

 

Nyheter Kameror

KONTAKT

_O8A1457_edited.jpg

Tack för ditt meddelande!

bottom of page