top of page

Internationella organisationer

Anledningen bakom namnet HopeComms är att jämställdhet, mångfald och inkludering är inget mindre än magiska piller som får ekonomier att växa och utvecklas, och demokrati, hållbarhet, hälsa och fred att stärkas.

 

Det är också varför HopeComms tillhandahåller tjänster för utvecklings- och samarbetssektorn.

Kunder inkluderar:

  • Multilaterala organisationer; såsom FN (UNFPA, UNDP, UNW, UNICEF, UNITE)

  • Världsbanken

  • Regeringar, myndigheter, kommuner, politiska partier, medborgarservice (Ukraina, DRC, Mali, Östeuropa, Myanmar, Armenien, EU)

  • Ambassader & konsulat (Israel/Palestina, Liberia, Washington DC, DRC, Turkiet) 

  • Ministerier (Jordanien, Serbien) 

  • Bilateral utveckling och samarbeten (Sida, UK Aid, GIZ)

  • NGOs & CSOs  (Rädda Barnen, Plan International, Läkare utan gränser, ICRW, Talita, Equimundo, Men-Care, etc.)


Vi samarbetar gärna tillsammans med dig i det globala jämställdhets- och inkluderingsarbete – hör av dig!  

VÅRA UPPDRAGSGIVARE SÄGER

Men-Care

Viktoria var en av de första personerna som kom med ett positivt förhållningssätt till att engagera män och pojkar för jämställdhet. 

I samarbete med Promundo organiserade hon kreativa och effektfulla foto- och informationsutställningar vid ett flertal evenemang på hög nivå vid Världsbanken, UNFPA, UNICEF och andra internationella evenemang relaterade till jämställdhet, maskulinitetsnormer och faderskap – utställningar som alltid gav ett enormt mervärde.

 

Viktoria har förmågan att kommunicera med hög kulturell känslighet, och har bred erfarenhet från olika områden och aktörer, såsom NGOs, multilaterala och bilaterala organisationer, privat och offentlig sektor, forskning, samt internationell policyutveckling.

Viktoria har även expertis i att skapa visionärt material som är lösningsorienterat snarare än problemfokuserat. Hon tänker alltid utanför boxen och presenterar nya idéer för kommunikation som ökar målgruppens vilja att ta in ny information och förändra attityder och övertygelser. 

 

Jag rekommenderar henne fullständigt och utan förbehåll.
 

Gary Barker, PhD, VD Equimundo (Promundo)
Medgrundare Men-Care.org kampanjen 

Landsflaggor

Utvecklings- och samarbetssektorn

Viktoria Saxby är nivå 1-expert inom jämställdhet och intersektionell utveckling för Sida, den Svenska Internationella Utvecklings- & Samarbetsmyndigheten, inom följande områden:
- Inkluderande fredsbyggande (kvinnor, fred och säkerhet, genus, fred och säkerhet),
- Könsbaserat/sexuellt könsbaserat våld (S/GBV),
- Sociala normer och maskuliniteter,
- Kvinnors politiska deltagande (WPP),
- Intersektionell jämställdhetsintegrering,
- Skydd mot sexuellt utnyttjande, övergrepp & Harassment (PSEAH),
- Women's Economic Empowerment (WEE), och
- HBTQIA+ rättigheter.

Hon arbetar även med Folke Bernadotte Academy (FBA), Svenska UD, Sveriges Kommuner och Landsting (SALAR), samt för UK Aid/DFID. och GIZ.

Viktoria har bl. a. genomfört expertuppdrag i följande regioner: Afrika (DR Kongo, Mali, Burkina Faso, Malawi, Liberia), MENA-regionen (Palestina, Jordanien, Tunisien, Egypten, Marocko), Asien, (Myanmar, Armenien) Sydamerika ( Brasilien) & Öst- och sydöstra Europa (Ukraina, Serbien) etc. 

Multilaterala organisationer 

Viktoria Saxby har arbetat med många av de globala, multilaterala organisationerna med olika projekt och sociala opinionsbildningskampanjer för att engagera män och pojkar för jämställdhet. 

Hennes första utställning "Världens mest inflytelserika män"
 som senare blev den globala Men-Care.org-kampanjen har visats på Världsbanken i Washington DC, FN (UNICEF, UNFPA, UNDP, UNITE) i NYC (liksom den första internationella konferensen om maskuliniteter (NYC) ), det första globala symposiet för MenEngage i Rio de Janeiro, Brasilien, såväl som i EU-parlamentet i Bryssel, Belgien, vid lanseringen av den första rapporten "State of the World's Fathers".
 

Kampanjen Men-Care.org är för närvarande aktiv i 50+ länder, inklusive nationella/lokala versioner. 

Hon har också varit styrelseledamot för UN Women Sweden-avdelningen och talat vid FN:s kvinnokommission för UN Watch om globaliseringen av Istanbulkonventionen mot könsbaserat våld, samt den svenska Sexköpslagen.

Karta i Grass
Omröstning till val

Politisk politik och diplomati

Viktoria har också arbetat direkt för UN Women i DR Kongo och genomfört forskningsstudier för innovativa strategiska inkörsporter för kvinnors politiska deltagande, både nationellt och regionalt och både före och efter valet. Hon har också startat ett Gender Champion Program för det högsta ledarskapet i de största politiska partierna.

För Folke Bernadotteakademin deltog Viktoria i arbetet med Inclusive Peacebuilding och Programmet för strategiska framsteg för kvinnor i Palestina, i samarbete med Svenska UD och NSI, Negotiation Strategies Institute, ett Harvard Negotiation Project (Israel/ Palestina). 

Hon har också utbildat unga politiker från Mali, Burkina Faso, Niger, Benin, Georgien, Albanien, Moldavien, Rumänien, Serbien, Kosovo, Slovakien, Slovenien, Montenegro, Ungern och Myanmar.  

Slutligen arbetade Viktoria som politisk rådgivare för ett svenskt riksdagsparti i 7 år, där hon skrev politiska motioner både nationellt och internationellt, bland annat för Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE-gruppen inom EU), och LI Liberal International (LI), världsfederationen för liberala och progressiva demokratiska politiska partier i frågor som rör jämställdhet, lika möjligheter och mänskliga rättigheter. 

NGOs och CSOs

Viktoria har en lång historia av att arbeta med och för civilsamhällesorganisationer (CSOs), Community-Based Organizations (CBOs), ideella organisationer (NGOs) och International Non-Profits (INGOs).

Exempel sträcker sig från tidiga volontärarbete för den första anti-trafficking-organisationen i USA (Coalition to Abolish Slavery & Trafficking, CAST), kvinnojourer och aktiviteter för hemlösa barn i LA County, och servering av måltider till hemlösa vuxna med hiv/aids.

Professionellt har Viktoria skapat utställningar för Plan International (utställning för den första dagen för flickan, om att engagera män och pojkar för jämställdhet), Rädda Barnen (utställning för deras 90-årsjubileum). 

 

Hon har rest till Malawi med Läkare utan gränser (Läkare utan gränser) för att rapportera om hiv/aids-krisen för en global utställning och policydiskussion om barns rättigheter (Världsbanken och The House of Sweden, Washington DC.)

 

Under tiden i politiken ingick hon i arbetsgruppen med Sveriges kvinnoorganisationer för att skapa kampanjen #lönheladagen (för lika lön), samt för Sexköparlagen 2.0, och andra kampanjer som Unizons arbete mot våld mot kvinnor, i samarbete med Polisen (Operation Gryning.). 
 

Hon har också skapat en fysisk utställning, en digital utställning och en kommunikationskampanj för utbildningsmaterial för skolor om pornografins skadliga effekter för organisationerna Reality-check.nu och Talita.org. 

Lag

KONTAKT

Viktoria2023_fotoJulianaWG_085_edited.jpg

Tack för ditt meddelande!

bottom of page