top of page
Malmö stad Grundskoleförvaltningen.png

Malmö Stad - Grundskoleförvaltningen

HopeComms anlitades av Malmö Stads Grundskoleförvaltning för att hålla en föreläsning på förvaltningens Ledarskapsdag - där 400 rektorer, vice rektorer och chefer deltog.  


Föreläsningen presenterade dels de utmaningar som sker både inom samhället i Sverige och i vår omvärld, som påverkar både skola, ledare och elever.
Fokus låg sedan på hur vi bäst kan möta dessa utmaningar och som ledare lyssna på och validera våra medarbetare samtidigt som vi inspirerar till handling, framtidstro och praktiska lösningar och verktyg som kan underlätta i vardagen.

Föreläsningen innehöll även inspiration kring de många positiva trender och utvecklingar som också sker bland våra unga, i skolan, i samhället, i Sverige och i vår globala omvärld. Sådant som vi hör betydligt mycket mindre och alltför sällan om - men som alltjämt finns där och ger oss det framtidshopp vi så väl behöver ha med oss - både som ledare för våra medarbetare och för våra elever och barn och den svenska skolan. 

Besök deras webbplats 

Malmö Stads Grundskoleförvaltning:

Caroline Westrell, Enhetschef HR Malmö Stads Grundskoleförvaltningen

Tack för en givande föreläsning idag, många aha-upplevelser och välbehövt framtidshopp. Det märks att du är passionerad på riktigt för dessa frågor.

Tack för att du gav mig en push framåt idag.

Caroline Westrell, Enhetschef HR
Malmö Stads Grundskoleförvaltning

bottom of page