top of page
bild (5).jpg

Enact

HopeComms har samarbetat med Enact (ofta tillsammans med Svenska Institutet) vid ett flertal tillfällen, bland annat genom att leda och facilitera workshops för hållbart företagande för SIMP Africa och SIMP Asia.

Besök deras webbplats 

De två samarbeten på SIMP Afrika ochSIMP Asien innebar att skapa skräddarsytt utbildningsmaterial och leda/facilitera workshops om inkluderande och hållbart ledarskap, mångfald och jämställdhet för SIMP-programmets deltagare, det vill säga för Svenska Institutets Ledarprogram.

 

SIMP-programmen är ledarskapsprogram för företagsledare, beslutsfattare, opinionsbildare och förändringsmakare med hög grad av inflytande för hållbar affärspraxis i partnerländer. Målet är att stärka hållbar utveckling, jämställdhet, ekonomisk utveckling och inkludering av olika befolkningsgrupper, samt skapa viktiga affärsrelationer med Sverige. 
 

HopeComms studerade bakgrunden till de cirka 50 deltagarna från olika länder vid varje SIMP-program för att ta fram skräddarsytt material för workshoparna om inkluderande, hållbart ledarskap och affärsutveckling och ledde de interaktiva workshops med varje grupp under delegationernas studier i Sverige.  

Ruben Brunsveld, ENACT_edited.jpg
Vi bjöd först in Viktoria som gästföreläsare och workshopledare för SIMP Afrika (Svenska Institutets Ledningsprogram för hållbart företagande).

Viktoria var ansvarig för sessionerna om intersektionalitet, jämställdhet och lika möjligheter – och deras nära kopplingar till hållbara företag och ekonomisk utveckling.

Hon gjorde ett så bra jobb att vi var glada att bjuda in henne tillbaka till SIMP Asien

Viktorias omfattande kunskap om sina sakkunskapsämnen i kombination med hennes breda internationella bakgrund ger henne förmågan att enkelt knyta an till personer från olika regioner, bakgrunder samt en mängd olika branscher.

Vi uppskattar alltid av att ha Viktoria som en del av våra utbildningar om hållbart företagande.

Ruben Brunsveld, 

Senior rådgivare, Enact Sustainable Strategies
(För närvarande Dpt. Director EMEA på Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

ENACT/SIMP Säg

bottom of page