top of page
bild (11).png

Folke Bernadotteakademin

HopeComms har arbetat nära Folke Bernadotteakademin i flera år, med långsiktiga uppdrag inom inkluderande fredsbyggande och institutionell jämställdhet. 

Besök deras webbplats 

FBA Palestina 
6-månaders konsultverksamhet som senior genusexpert för FBA:s palestinska strategi, ledande de sista 6 månaderna av det 2-åriga programmet för ProWSA – Program for Women's Strategic Advancement in Palestine. 

 

I uppdraget ingick ledarskapsutbildning och coachning av 10 kvinnor i ledarpositioner från Västbanken, och 3 kvinnor i ledarpositioner från Gazaremsan, med målen att uppnå ett mer inkluderande fredsbyggande och kvinnor i strategiska ledarpositioner i Palestina. Ett samarbete med svenska UD och svenska generalkonsulatet i Jerusalem. 
 

FBA Demokratiska republiken Kongo
1-årigt stöd som senior genusexpert inom WPS (Women, Peace & Security, UNSCR 1325) och GPS (Gender, Peace & Security) för FBA-strategin för Demokratiska republiken Kongo (DRC). 

 

Inkluderande fredsbyggande och jämställdhetsintegrering av organisationer och institutioner (statliga myndigheter, inklusive polisen och lokala myndigheter, såväl som civilsamhällesorganisationer) i östra Demokratiska republiken Kongo, provinserna North-Kivu (Goma), South-Kivu (Bukavu) och Kinshasa genom Réseau pour la Consolidation de la Paix Inclusive du Congo (RCPI) (Network for Inclusive Peacebuilding in DRC). I samarbete med svenska generalkonsulatet i Kinshasa och svenska utrikesdepartementet. 
 

FBA Communications DRC
3-månaders konsultverksamhet för att skriva en strategisk kommunikationsplan för RCPI (Network for Inclusive Peacebuilding in DRC) och DRC Strategy team (deltagande strategi.) Kommunikationsstrategin inkluderade att skapa 3 regionala enheter, ett kommunikationsteam, en ny webbplats, en social mediestrategi och strategiska planer för intern och extern kommunikation. 

 

Militär-civil övning Viking 18
Konsultverksamhet för jämställdhetsintegrering av den gemensamma militära och civila övningen Viking 18. I uppgiften ingick jämställdhets- och intersektionell inkludering att integrera alla dokument och planer för övningen, involverande 5 nationer, samt ge råd till ledningen för övningen. 

 

Våra kunder säger

"Vitnesmål ger en känsla av hur det är att arbeta med dig, eller hur det är att använda dina produkter och tjänster."

Robert Rose, produktdesigner

bottom of page