top of page
1607545451.jpg

Front Advokater

HopeComms uppgifter var tvåfaldiga; ett, att vägleda ledningsgruppen i dess arbete med DEIB, inklusive att få fler kvinnor att stanna längre på byrån/ bli partners, samt att utöka Fronts uppsökande program till unga svenskar med olika bakgrunder. Samt, två, att utbilda hela teamet i DEIB (Mångfald, Equity, Inclusion & Belonging), med fokus på att skapa en inkluderande organisationskultur och främja ett inkluderande ledarskap för chefer och ledare. 

Besök deras webbplats 

HopeComms samarbetade i denna uppgift för Advokatfirman Front Advokater i Göteborg med Petter Flink, JurKand, advokat och juridisk expert. Vi har genomfört en omfattande granskning av företagets policyer och tidigare arbete med anknytning till olika områden, inklusive ledarskap, HR, rekrytering, successionsordning, uppsökande program, undersökningar av organisationskultur/medarbetarnas engagemang, lika möjligheter och jämställdhet/DEIB-policyer, etc. sedan vägleda ledningsgruppen i en strategisk planeringsworkshop för Fronts framtida arbete inom DEIB, vilket resulterar i Vision- och Mission Statements, en Strategi med kortsiktiga och långsiktiga mål, tydliga mätetal och indikatorer samt en praktisk handlingsplan. Arbetet inkluderade också en översikt över Fronts interna och externa kommunikationer om jämställdhet och DEIB-arbete. 

Front Advokater är idag en av de två vinnarna av Svenska Branschorganisationens jämställdhetspris Justitiapriset.

Front Advokater Säg

Front Advokater.png

Tack så mycket för en bra workshop med ledningsgruppen! Vi håller för närvarande på att sätta ihop en projektplan för att implementera de olika strategier och åtgärder som fastställdes vid workshopen. Vi vill gärna att du också tittar på den!

Vi har också fått bra feedback från teammedlemmar efter träningen - din session var verkligen, verkligen uppskattad.

Tack för allt Viktoria. Du är fantastisk!

/Petra John, HR-chef, Front Law Firm 

KONTAKT

Thanks for submitting!

bottom of page