top of page
bild (18).jpg

GiZ
Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GiZ) GmbH

HopeComms samarbetade med GiZ för att tillhandahålla bilder och texter till myndighetens informations- och utbildningsmaterial om jämställdhet, sociala normer och positiva maskuliniteter, - frågor som i sin tur är relaterade till alla andra genusfrågor (d.v.s. sexuell och reproduktiv hälsa, sexuell och kön- baserat våld, kvinnors ekonomiska egenmakt, kvinnors politiska deltagande, kön, fred och säkerhet, kön och media, kön och klimat, etc.)

Besök deras webbplats 

Våra kunder säger

Richard Miles, GIZ_edited.jpg
Vi stötte först på Viktorias utställning på ett globalt symposium om att engagera män och pojkar för jämställdhet i Rio de Janeiro, Brasilien.
 
Eftersom GIZ fann att metodiken att använda berättande, individuella berättelser och vinnande berättelser var mycket produktiv för att nå ut till och engagera män och pojkar, bad vi att få använda Viktorias arbete även i GIZ:s informations- och utbildningsmaterial. 

Genom att visa positiva förebilder och berättelser, och genom att lyfta fram fördelarna föralla av ökad jämställdhet och mindre strikta könsroller (många gånger skadligt även för män och pojkar) - Viktorias arbete lyckas nå målgruppen på positiva sätt och vara en katalysator för förändring. 

 
Vi är glada över att ha hittat denna vinkel att arbeta med jämställdhet och våldsminskning och är glada över att ha samarbetat med Viktoria och HopeComms. 

Richard Miles, huvudrådgivare, GIZ 

bottom of page