top of page
1554295293.jpg

Högskolan Dalarna

HopeComms anlitades av Högskolan Dalarna för att genomföra en heldagsworkshop som inleddes med en introduktionsutbildning om jämställdhet, mångfald och inkludering - med fokus på utbildnings- och forskningssektorn. 
Workshopsdelen inkluderade diskussioner och framtagandet av prioriteringar att fokusera kring och skapandet av en konkret och praktisk handlingsplan för arbetet framåt. 

Besök deras webbplats 

Clients Say

martin_norsell-2_edited.jpg

Viktoria utbildade all personal och alla professorer på 3 av 4 institutioner, samt styrelsen för FoU, när jag var rektor på Försvarshögskolan. 

Eftersom Viktorias föreläsningar om genus, maskuliniteter och mångfald engagerade både män och kvinnor och fungerade som en alternativ och mycket effektiv inkörsport till mer djupgående och konstruktiva diskussioner om jämställdhetsintegrering och intersektionell inkludering, bjöd jag in henne att hålla en praktisk heldagsworkshop med hela teamet på Högskolan Dalarna.

Martin Norsell, Principal, University of Dalarna

bottom of page