top of page

Karolinska Institutet Innovations AB

kI innovations.png

Uppgiften var tvådelad, där ett mål var en kick-off av Karolinska Institutet Innovation Hubs DEIB-arbete, och ett annat att bjuda in KII:s entreprenörer, innovatörer, företag och partners för att lära sig mer om hur de kan initiera eller växa sitt eget DEIB-initiativ. 

Besök deras webbplats 

Efter planeringsmöten med KII för att sätta upp mål och innehåll för workshopen, följt av en noggrann genomgång av både KII:s, innovationshubbars och Life Science-sektorns arbete i Sverige och globalt, satte HopeComms ihop skräddarsytt innehåll för en workshop som skulle täcka de två målen;

1.) Att vägleda Karolinska Institutet Innovation Hubs teammedlemmar om hur deras egen DEIB-resa och framtida initiativ kan ta form, och
2.) Att vägleda de inbjudna branschorganisationernas entreprenörer, innovatörer, forskare och deras företag (i olika stadier av att växa sina verksamheter) om hur de antingen kan initiera eller utveckla sitt DEIB-arbete.

Detta var en kick-off på en större DEIB-resa för KII och deras samarbetspartners inom Life Sciences som HopeComms och Inclusion Academy ser fram emot att vara en del av.

KONTAKT

Tack för ditt meddelande!

bottom of page