top of page
bild (15).jpg

UD Sverige

HopeComms har arbetat med flera uppdrag i samarbete med UD.
 

Som exempel kan nämnas samarbeten med UD:s systerbyrå Sida och ambassader utomlands; dvs.:

- Den PSEAH (Protection Against Sexual Exploitation Abuse & Harassment)-utbildning används av både Sida och svenska UD/beskickningar och personal runt om i världen

-Svenska ambassaden i Kinshasa (Kvinnors politiska deltagande)
-Svenska generalkonsulatet i Istanbul, Turkiet (Jämställdhet, maskuliniteter, GBV (Könsbaserat våld och faderskap.)
-Svenska ambassaden i Liberia (S/GBV, sexuellt och könsbaserat våld)
-Svenska generalkonsulatet i Jerusalem (S/GBV, mänskliga rättigheter och HBTQIA+ rättigheter.)

HopeComms har även arbetat med UD:s systerbyrå,Folke Bernadotte Academy, FBA. Projekt inkluderar:
-DR Kongo, inkluderande fredsbyggande (Le Program pour la Consolidation de la Paix Inclusive, PCPI) i Kinshasa, North-Kivu (Goma) & South-Kivu (Bukavu) i östra Kongo
-Palestina, ProWSA, programmet för kvinnors strategiska framsteg i Palestina. Ett mentorskaps- och ledarskapsprogram för kvinnors avancemang i ledarskapspositioner, inkluderande fredsbyggande, kvinnors politiska deltagande och jämställdhetsintegrering av institutioner.

Besök deras webbplats 

bottom of page