top of page
Polisen_Svenska polisen_Logo.svg.png

Polismyndigheten

Ledarskapscoach i det 2-åriga Gender Coach Programme (GCP) - ett ledarskapsprogram för det högsta ledarskapet inom Polisavdelningen, inklusive chefen för Sveriges största polisregion (region Stockholm/Gotland), och chefen för operativa avdelningen Enhet (NOA). 

Besök deras hemsida här

Genomförande:Utbilda och ge råd till det högsta ledarskapet inom jämställdhetsintegrering, med ett intersektionellt förhållningssätt (mångfald och intersektionell inkludering, alla 7 diskriminerande grunder) av Polismyndigheten, både internt (organisation), och externt (kärnverksamhet). 3-årigt ledarskapsstöd och en-till-en coachning.
 

Utbildade enheter inkluderade också:
Ledargruppen för region Stockholm/Gotland
Nationellt operativt ledarskap

Utbilda 100+ ledare ochChefer i nya enheter ochregioner
Inkluderande kommunikation (kommunikationsavdelning)
Ekonomiavdelning (Jämställdhetsbudgetering). 

Prostitutionsenhet (fältarbete inkl. ledarskap = öka resurserna mer utbildning/etablera prostitutionsenheter i hela Sverige)
PSEAH (Protection against Sexual Exploitation, Abuse & Harassment) = nya riktlinjer SGBV, inkl. förebyggande arbete, d.v.s. festivaler)
Våld i hemmet/Könsrelaterat våld - Ökade resurser (80+ anställda) och nya arbetssätt,
 Enheten "Operation Gryning" (Koppla ledarskap till kvinnorättsorganisationer i det civila samhället = öka resurserna och nya sätt att arbeta mot både våld i hemmet och SGBV. Resulterar i mer resurser och nya åtgärder/utredningsmetoder.)
 

IPOC, den internationella poliskursen
Granska och ge rekommendationer för Women, Peace & Säkerhetsinnehållet (UNSCR 1325) i IPOC-kursen, The International Police Officer Course, som hålls i samarbete med Polismyndighetens internationella enhet, SwedInt och Nordic Centre for Gender in Military Operations på Livgardet. Deltagande och observation av 3-veckorskursen. Endast 1 veckas tränare, 2 veckor inklusive deltagare från Sverige, Finland, Sierra Leone, Jordanien och Zambia. 

 

Resulterar i:
- Rapportera med rekommendationer för förbättringar och uppdateringar
- Presentation och workshop för Ledarteamet för Svenska Polisens internationella enhet
- Presentation och utbildning för IPOC-facilitatorer och utbildare

Jordaniens polisavdelning - Ledarskap för Zaatari flyktinglägret
Uppgift: Utbilda Jordans polisavdelning, både manliga och kvinnliga grenar, samt ledarskapet från Zaatari Refugee Camp i Jordanien i hur man skapar ett ledarskapsprogram (Gender Coach-programmet) för att säkerställa jämställdhetsintegrering och intersektionell inkludering av alla medborgare, för den jordanska polisen och ledningen för flyktinglägret Zaatari.

 

Serbiska polisen - Gender Coach Ledarskapsprogram
Uppgift: Utbilda det serbiska inrikesministeriet, som ansvarar för den serbiska polisen, i hur man skapar ett ledarskapsprogram (Gender Coach-programmet) för att säkerställa jämställdhetsintegrering och intersektionell inkludering av alla medborgare. 
Förberedde även programinnehållet och genomförde en utbildning av tränare för tränarna, samt höll en föreläsning och en workshop vid den första sessionen av det 6-månaders ledarskapsprogrammet. Idag har den serbiska polisen utökat sin kvinnliga personalstyrka och ökat antalet aktivt verksamma kvinnliga poliser. 

Skärmdump 2023-07-11 kl. 13.13_edited.jp

Deltagandet i Gender Coach programmet, ett ledarskapsprogram om jämställdhetsintegrering, mångfald och inkludering - har gett mig möjlighet att både bli en bättre ledare för alla medarbetare inom organisationen; och säkerställa att vår organisation bättre kan värna olika grupper och alla medborgares säkerhet. Förändringen behöver börja med det högsta ledarskapet. 

 

Till exempel, på mindre än 5 år har vi i min region gått från 26 till 36 procent kvinnor på ledande positioner. Att ha fler perspektiv har gjort oss en starkare och bättre organisation.

Ulf Johansson, Polisregionschef, Polismyndigheten
Deltagare i ledarskapsprogrammet Gender Coach Programme, 2015-2018

KUNDER SÄGER

KONTAKT

Thanks for submitting!

bottom of page