top of page
image.gif

Rädda Barnen 

HopeComms har arbetat med Rädda Barnen vid ett flertal tillfällen.

Ex. #1: Världens mest inflytelserika män utställning
Rädda Barnen var en samarbetspartner för HopeExhibits internationella fotoutställning Världens mest inflytelserika män, som engagerar män och pojkar för jämställdhet.
Utställningen visades först vid det första globala MenEngage Symposiet i Rio de Janeiro, Brasilien 2009, och turnerade sedan världen över, från FN i NYC till Världsbanken i Washington DC, till EU i Bryssel, till DFID/UK Aid in London, Sida i Sverige, till icke-statliga organisationer från Indien till Tyskland till Centralamerika till Sydafrika. 

Ex. #2: Utställning Rädda Barnens 90-årsjubileum
HopeComms fick i uppdrag av Rädda Barnen att skapa en utställning för att fira Rädda Barnens 90-årsjubileum.
Utställningen berättade historien om Rädda Barnens historia och milstolpar och skapades i fysisk form för Stockholms HQ och Rikskonferens, med en mindre vandringsutställning som visas i 37 städer i Sverige, samt en mindre digital version. 
Utställningen innehöll fotografier och texter, fysiska grödor från vart och ett av de 9 decennierna, samt ljudinspelningar. 

Besök deras webbplats 

Våra uppdragsgivare säger

Lisa Norström, Rädda Barnen_redigerad.
Vi uppskattade Viktoria Saxbys kreativitet i samskapandet av en utställning för att fira Rädda Barnens 90-årsjubileum.

Utställningen, som hade en begränsad budget, var kreativt komponerad och kombinerade fysisk rekvisita, fotografi, texter och röstinspelningar - vilket resulterade i en visuell, sensorisk och auditiv upplevelse som kunde tilltala olika målgrupper samtidigt som den sammanfattade de många milstolparna i organisationens rik historia och kärnuppdrag. 

Rädda Barnen har också samarbetat med Viktoria Saxby och HopeExhibits med hennes internationella utställning Världens mest inflytelserika män, om att engagera män och pojkar för jämställdhet - lyfta fram vikten av positiva maskuliniteter och förebilder, och vikten av ett aktivt och närvarande faderskap. 

Lisa Norström, Senior Humanitarian Advocacy Advisory,
Rädda Barnen

bottom of page