top of page
bild (11).jpg

Serbiska inrikesministeriet
serbiska polisen

Serbiska inrikesministeriet och serbiska polisen
Uppgift: Hjälpa det serbiska inrikesministeriet och den serbiska polisen att starta ett sex månader långt Gender Coach Program (GCP) för högsta ledarskapet.


Besök deras webbplats 

Implementeringen inkluderade både att skriva GCP-manualen för programmet och att utbilda både ledare och tränare för programmet i Belgrad, Serbien. 

Våra kunder säger

Max Lutteman, Polisen_edited.jpg
Viktoria Saxby/HopeComms hjälpte Svenska polisens internationella enhet och Serbiens inrikesministerium att starta upp ett Gender Coach Program för gender-responsive leadership (GRL) för den högsta ledningen för den serbiska polisen.

Viktoria hjälpte till att sammanställa läroplanen och dess innehåll och höll utbildningssessioner och workshops både för de serbiska genuscoacherna och under kick-offen med polisens ledning. 
Vi är mycket glada över att kunna konstatera att det serbiska polisens genuscoach-program visade sig vara framgångsrikt och ledde till betydande förbättringar inom avdelningen, både när det gäller den interna organisationen och den externa kärnverksamheten. 

Max Lutteman, polismästare,
Polisens internationella enhet
(Stationerad i Serbien)

bottom of page