top of page
bild (16).jpg

Swedish International 
Byrån för utvecklingssamarbete

Viktoria Saxby är, i samarbete med Nordic Consulting Group, nivå 1 Gender Expert för Sidas Gender Help Desk. 

Ett urval av expertuppdrag listas nedan!


Besök deras webbplats 

Viktoria är listad som nivå 1 genusexpert inom följande 8 expertområden: 

1. Sociala normer och maskuliniteter
2. GPS/WPS - Kön, fred & säkerhet (inklusive fredsbyggande)
3. WPP - Women's Political Participation
4. S/GBV – Sexuellt/könsbaserat våld 
5. PSEAH - Skydd mot sexuellt utnyttjande övergrepp och trakasserier
6. WEE - Women's Economic Empowerment (ec. development, incl. Gender-Lens Investing)
7. Genus och intersektionell mainstreaming 
8. HBTQIA+ rättigheter 

HBTQIA+ rättigheter i Palestina
HopeComms har arbetat på flera kontrakt för att främja HBTQIA+ rättigheter i Palestina. 
Samarbeten inkluderar Sveriges generalkonsulat, Alianza por la Solidaridad (APS), och Action Aid, samt EEAS, EU:s kontor för Europeiska unionens representant (Västbanken och Gazaremsan, UNRWA).
 

Mellanösterninvesteringsinitiativet - ekonomisk utveckling och genusbaserade investeringar i MENA-regionen 
HopeComms utvecklade skräddarsytt utbildningsmaterial för ledningen och all personal i The Middle East Investment Initiative, ett program som verkar i 5 länder i MENA-regionen: Tunisien, Palestina, Jordanien, Marocko och Egypten.

HopeComms ledde interaktiv utbildning med varje landskontor under 3 veckor, med uppdrag mellan sessionerna.
Ämnen inkluderar varför, vad och hur för Gender-lens Investing (GLI), ett krav från många investerare och bidragsgivare idag - både offentliga och privata investerare. 

Varje landskontor gick iväg med sin egen mycket konkreta och praktiska handlingsplan för hur de kommer att ta itu med bristen på finansiering som går till kvinnors entreprenörskap och företag, för att utveckla Women's Economic Empowerment (WEE), och med detta avsevärt stärka den ekonomiska utveckling i MENA-regionen. 

(Om full jämställdhet mellan könen uppnåddes i MENA-regionen (dvs. kvinnor och män deltar lika i ekonomin) skulle regionens BNP växa med 42 %, totalt 2,7 biljoner US-dollar till 2025.) 

 

Utveckla en e-utbildning om PSEAH, Skydd mot sexuellt utnyttjande, övergrepp och trakasserier för Sida,
Sida partners & Svenska ambassader/konsulat utomlands. 

HopeComms fick i uppdrag att undersöka och bygga upp innehållet till Sidas e-utbildning om PSEAH. Utbildningen kommer även att användas av Sidas samarbetsorganisationer och partners. SEAH-utbildningen kommer även att användas av alla svenska utrikesrepresentationer, såsom svenska ambassader och konsulat utomlands. 


Utbildningen byggdes kring OECD-DAC:s principer, inklusive det offerbaserade förhållningssättet, och innehöll praktiska fall och exempel samt tydliga riktlinjer och rutiner för hur man ska hantera överträdelser och fall. Stor vikt lades vid förebyggande arbete. 

 

Ta itu med och förebygga sexuellt och könsbaserat våld i Liberia
HopeComms samarbetade med den nationella genusexperten om ett långsiktigt initiativ för att ta itu med och förhindra det utbredda sexuella och könsbaserade våldet i Liberia, med fokus på att nå de områden i Liberia som har minst tillgång till tjänster. Dessutom stöddes förebyggande initiativ som arbetar med traditionella och religiösa ledare. 

Punktkontroll av intersektionell könsinkludering för IM MENA-regionen
HopeComms fick i uppdrag att genomföra en stickprovskontroll av intersektionell könsinkludering för Sida Civsams SPO (Strategic Partner Organisation) Individuell Människohjälp, IM i MENA-regionen, det vill säga landkontoren i Jordanien och Palestina.

Arbetet inkluderade en omfattande skrivbordsgranskning av totalt 63 strategiska dokument från IM Sweden, IM Jordan och IM Palestine, inklusive policyer från IM Palestines partnerorganisationer REFORM och Al-Marsad. Ett fältbesök gjordes för att genomföra individuella intervjuer med organisationerna, samt fokusgruppsdiskussioner (FGD) med rättighetsinnehavare från både Västbanken och Gazaremsan. 


Slutresultatet var en rapport med rekommendationer framåt, för Sida Civsam, IM Sweden, IM Jordan, IM Palestine, REFORM och Al-Marsad, samt en workshop med Sida och IM Sverige enligt deltagandemetoden.

SIDA säger:

Sida logga.png

Hej Viktoria och kollegor,
 

Först och främst, tack för en utmärkt och mycket intressant rapport! Tack också för en bra workshop.
 
Jag är också väldigt imponerad av hur mycket du har åstadkommit på så kort tid.

 

Tack för ett riktigt bra samarbete!

/Rebecca Sundbom, Programansvarig, Sida

KONTAKT

Thanks for submitting!

bottom of page