top of page
1571412708.jpg

SIGMA

Samarbete med ledningsgruppen för att implementera ett omfattande DEIB-initiativ (Mångfald, Equity, Inclusion & Belonging), vilket även inkluderade samtliga av Sigmas landskontor.

Initiativet inkluderade också strategisk planering för att öka antalet kvinnor inom Sigma och IT-sektorn långsiktigt.

Besök deras webbplats 

Genomförandet av initiativet inkluderade att genomföra en omfattande DEIB-undersökning för alla teammedlemmar och kontor globalt, en översikt och analys av undersökningen, nuvarande strategier, policyer och kommunikation, ledarskapsworkshops med rekommendationer för en förnyad DEIB-strategi och åtgärdplan, samt utbildningar och workshops för 100+ chefer, från alla Sigma-kontor i Sverige och andra landskontor. 

Säger SIGMA

Linda Woxneborn, Sigma_edited.jpg
Jag anlitade Viktoria Saxby i ett jämställdhetsarbete och det var så bra att se jämställdhet ur ett forskningsperspektiv.
Viktoria inkluderar alltid både kvinnor och män - då både män och kvinnor behöver bra och ha förutsättningar för att vi ska nå ända fram. 

Linda Woxneborn, affärsområdeschef - Innovation & Skapande
Sigma

KONTAKT

Thanks for submitting!

bottom of page