top of page
1510503110.jpg

SKL International (Sveriges Kommuner och Regioner) & SKL, Sveriges Kommuner och Landsting

HopeComms har samarbetat med SKL International, SKR och SALAR i många projekt genom åren.

Besök deras webbplats 

UKRAINA - SERVICELEVERANS UNDER KRIGTIDEN
Samarbete med PROSTO, Support to Services Accessibility i Ukraina under krigstid Rapport: Genus and Vulnerable Populations Inclusion in ASC:s Service Provision - Priorities in Service Delivery under den fullskaliga invasionen av Ukraina 

HopeComms fick i uppdrag av SALAR International och  PROSTO, Support to Services Accessibility in Ukraine, att genomföra en intersektionell analys och skriva rekommendationer för de mest akuta behoven hos olika medborgare under krigstid i Ukraina. 


HopeComms genomförde en omfattande skrivbordsgranskning av den nuvarande situationen under krigstid i Ukraina för olika medborgargrupper. Därefter, i samarbete med teamet i Kiev, identifierade HopeComms tre olika regioner i Ukraina med olika behov, Charkiv-regionen, en nyligen obesatt region, Rivne- och Vinnytsia-regionerna, regioner med stora inflöden av internflyktingar (internt fördrivna personer), men i olika regioner och med olika behov. Ledarskapet och det administrativa servicecentrets personal intervjuades, liksom civilsamhällets organisationer och lokala självstyrelserepresentanter. 
 

Arbetet resulterade i en skriftlig rapport som listar de mest akuta behoven hos olika medborgargrupper (män, kvinnor, barn, äldre, funktionshindrade, landsbygdsbefolkning, HBTQIA+-samhället, fysisk och psykisk ohälsa, etniska minoritetsgrupper och veteraner, bland annat . HopeComms var också huvudtalare vid en digital workshop som presenterade resultaten och rekommendationerna för ASC:s personal, LSG (lokala självstyrelserepresentanter och multilaterala intressenter.) 


UKRAINA - DECENTRALISERING, LOKAL EMPOWERMENT & UTVECKLING
Samarbete med U-LEAD: Ukraine - Local Empowerment, Accountability, and Development Program. HopeComms arbete resulterade både i en Gender Training Manual/Handbok och utbildningsmaterial + en Trainer of Trainers-workshop i Kiyv som ska replikeras på de 700 administrativa servicecentren i hela Ukraina. 

 

HopeComms fick i uppdrag av SALAR International att genomföra en landskönsanalys av Ukraina, samt ett uppdrag till Gender mainstream SALARs arbete tillsammans med det EU-ledda projektet U-LEAD: Ukraine - Local Empowerment, Accountability, and Development Program. En av U-LEAD och SALAR:s uppgifter var att stödja Ukraina i decentraliseringsprocessen med lokalt självstyre och tillhandahållande av tjänster på regional och kommunal nivå, inklusive skapandet av 700 ASC, administrativa servicecenter (medborgarkontor), inklusive över 60 medborgare tjänster. 

HopeComms uppgift inkluderade jämställdhetsintegrering av ASC:erna, från byggandet av fysiska kontor till de olika 60 tjänsterna som erbjuds, med ett intersektionellt tillvägagångssätt (hur man säkerställer inkludering av alla medborgare, d.v.s. män/kvinnor, barn, äldre, personer med funktionsnedsättning, olika socioekonomiska grupper, hälsostatus, internflyktingar, veteraner, etc. 

ARMENIEN – INTERSEKTIONELL INKLUSION, DECENTRALISERING OCH UTVECKLING AV LOKAL SJÄLVSTYRNING
Samarbete med SALAR Internationals Armenien-team, med målet att genomföra en intersektionell genusanalys av Armenienprojektets nya 5-åriga strategi.

HopeComms genomförde en grundlig intersektionell genusanalys av utmaningarna och möjligheterna relaterade till intersektionell inkludering i det lokala självstyret och decentraliseringsprocessen och utvecklingen, samt intersektionell jämställdhetsintegrering av policydokumenten och den strategiska planen. Resultatet av samarbetet inkluderade också att föreslå indikatorer för att mäta utgångspunkt och framsteg, samt konkreta och praktiska rekommendationer för strategin och dess genomförande framåt. Arbetet avslutades med en workshop med teammedlemmarna, både i Sverige och på kontoret i Jerevan, Armenien.  

 

DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGO – KVINNORS POLITISKA DELTAGANDE
Genomför en forskningsstudie för Strategic Entry Points for Women’s Political Participation and Influence in the Demokratiska republiken Kongo, en studie beställd av den svenska ambassaden i Kinshasa, DRC. 

Efter en omfattande skrivbordsgranskning och kartläggning av organisationer som arbetar med Women's Political Participation (WPP), reste HopeComms till DRC för att genomföra intervjuer och fokusgrupper med organisationer och individer för att göra en aktuell analys av utmaningarna och hindren för WPP , med fokus på möjligheterna och möjliga ingångspunkter för förbättring. Studien inkluderade en grundlig analys, en kartläggning av möjliga intressenter och partners samt rekommendationer på kort, medellång och lång sikt. 

Studien blev mycket väl mottagen, vilket ledde till att HopeComms fick ett uppföljningsuppdrag direkt med UN Women DRC för att fortsätta arbetet med en uppföljande forskningsstudie (inklusive regional analys utöver nationell nivå) efter valet i december 2019.

SKL International/SALAR Säger

Yuliia Savelieva PROSTO Ukraine_edited.j

Tack, Viktoria, från min sida!

Jag håller helt med dig. Från min synvinkel, som lokal genusexpert, finns det inga väsentligheter som inte är relevanta i din rapport.

Tack så mycket för ditt fantastiska arbete!

Det var en fantastisk upplevelse att arbeta med dig. Din effektivitet, timing och förmåga är utmärkta!

/Yuliia Savelieva, Jämställdhetsexpert, Ukraina,
PROSTO, Support för leverans av medborgartjänster under krigstid i Ukraina

KONTAKT

Thanks for submitting!

bottom of page