top of page

Försvarsmakten

1481275805.jpg

HopeComms har lång erfarenhet av samarbete med den svenska Försvarsmakten. Bland uppdragen kan nämnas:
 

  • Ledarskapscoach i det 2-åriga Gender Coach Programmet (GCP) - ett ledarskapsprogram för Försvarsmaktens högsta ledning, inklusive ÖB, generaler och avdelningschefer
     

  • Utbildning för många olika avdelningar och målgrupper inom Försvarsmakten, se exempel nedan:

Besök deras hemsida här

Ledarskapscoach
Utbilda och ge råd till det högsta ledarskapet i jämställdhetsintegrering av Försvarsmakten både internt (organisation), och externt (kärnverksamhet).  2-årigt ledarskapsstöd och en-till-en coachning.

 

Inkluderande kommunikationsrådgivning 
Utbildning och rådgivning till chefen för kommunikationen och kommunikationsavdelningen för att säkerställa en mer inkluderande extern & intern kommunikation (genus och intersektionell/DEIB.)
2-årigt ledarskapsstöd och coachning för Högsta Ledarskapet, Kommunikationsdirektören, med en-till-en-coachning samt utbildningar med hela kommunikationsavdelningen.

Amfibieregementet: Utbildar 250 värnpliktiga i lika möjligheter, jämställdhet, mångfald, jämlikhet, inkludering & som tillhör. Inklusive PSEAH (Protection Against Sexual Exploitation, Abuse och Trakasserier).


Officersskolan Karlberg: Utbilda 500+ officerare vid Militärhögskolan Karlsberg i lika möjligheter, antidiskriminering, DEIB och PSEAH (Protection Against Sexual Exploitation, Abuse, and Harassing) 

NOAK:
Utbildning vid det årliga NOAK-mötet, om teman Lika möjligheter, Antidiskriminering, DEIB och PSEAH (Protection Against Sexual Exploitation, Abuse, and Harassing) 

Försvarsmakten säger:

micael-byden-overbefalhavare_edited.jpg
Bästa Viktoria,

Tack för boken Den nya mannen: om pojkar, män och slutet på könskampen. Jag har börjat läsa den och ser fram emot att reflektera över det du skriver.
Det du berör är ett högst relevant ämne och kommer att förbli så i framtiden.

Micael Bydén, Överbefälhavare,
Svenska Försvarsmakten

KONTAKT

Thanks for submitting!

bottom of page