top of page
bild (20).jpg

Försvarshögskolan

Utbildning för alla professorer och anställda vid 3 av 4 institutioner vid Försvarshögskolan, plus Forskning & Utvecklingsledarteam.

Besök deras webbplats 

Utbildningssessioner och workshops inkluderade följande teman: inkluderande fredsbyggande, UNSCR 1325/Kön, fred & säkerhet (internationellt, nationellt och internt), PSEAH (skydd mot sexuella övergrepp och trakasserier), DEIB, lika möjligheter, omedvetna fördomar, positiva maskuliniteter och kön & utveckling.

Säger Försvarshögskolan

martin_norsell-2_edited.jpg

Viktoria har utbildat all personal och professorer på 3 av 4 institutioner, samt styrelsen för FoU, här på Försvarshögskolan. 

 

Föreläsningarna om maskuliniteter och genus, fred och säkerhet engagerade både män och kvinnor och fungerade som en alternativ och mycket effektiv inkörsport till mer djupgående och konstruktiva diskussioner om jämställdhetsintegrering och inkludering.

Martin Norsell, prorektor vid Försvarshögskolan och professor i militärteknik

KONTAKT

Thanks for submitting!

bottom of page