top of page
bild (16).png

Världsbanken

Världsbanken var en samarbetspartner för HopeExhibits internationella fotoutställningVärldens mest inflytelserika män, förespråkar för mäns och pojkars engagemang för jämställdhet.

Utställningen visades först vid det första globala MenEngage Symposium i Rio de Janeiro, Brasilien 2009, och turnerade sedan världen över, från FN i NYC till Världsbanken i Washington DC, till EU i Bryssel, till DFID/UK Aid in London, Sida i Sverige, till NGOs från Indien till Tyskland till Centralamerika till Sydafrika.  

På Världsbanken åtföljdes utställningen av konferenser och debatter/seminarier med tankeledare om jämställdhet och positiva maskuliniteter från hela världen, som MenEngage, Promundo/Equimundo och Men-Care.

Besök deras webbplats 

Våra kunder säger

Skärmdump 2023-08-03 kl. 18.40_edited.jpg

Viktoria var en av de första som kom med ett positivt förhållningssätt till att engagera män och pojkar i jämställdhet. 

I samarbete med Promundo organiserade hon kreativa och effektfulla foto- och informationsutställningar vid ett flertal evenemang på hög nivå vid Världsbanken, UNFPA, UNICEF och andra internationella evenemang relaterade till jämställdhet – utställningar som alltid gav ett enormt mervärde.

 
Hon är skicklig på olika typer av kommunikation, från att kurera och skapa globala informationskampanjer för social opinionsbildning till att skapa webbinnehåll och socialt medieinnehåll och filmer – och att få intresse från redaktionell press. 

 

Hon är bra på att bygga nätverk och skapa samarbete mellan olika team, lokalt och globalt, och är skicklig på att bygga varumärken och varumärkesvärde. Hon visar förmåga att kommunicera med hög kulturell känslighet och har erfarenhet inom olika områden, bland annat med frivilligorganisationer, multilaterala och bilaterala organisationer, privat och offentlig sektor samt forskning och internationell policyutveckling.

Hon har expertis i att skapa visionärt material som är lösningsorienterat snarare än problemfokuserat och tänker utanför boxen, ständigt presentera nya idéer för kommunikation som ökar målgruppens vilja att ta in ny information. Jag rekommenderar henne varmt och utan förbehåll.

- Gary Barker, PhD, VD förEquimundo (Promundo) & Män-Omsorg 

Robert Rose, produktdesigner

bottom of page