top of page
image (10).png

International Police Officer Course, IPOC. (Peacekeeping, UN, EU, OSCE Missions)

HopeComms fick i uppdrag av International Police Officer Course att granska, utvärdera och ge rekommendationer till kursplanen ur ett Gender, Peace and Security, Women, Peace and Security och UNSCR 1325 perspektiv. 
IPOC-kursen hålls på Livgardet i Stockholm, Sverige, med internationella deltagare. Just denna IPOC-kurs hade deltagare från Zambia, Jordanien, Elfenbenskusten, Finland och Sverige.
IPOC-examinerade tjänstgör som fredsbevarande poliser för FN:s fredsbevarande uppdrag, samt för EU:s och OSSE:s fredsbevarande uppdrag.

Visit their website 

International Police Officer Course:

InternationalPoliceOfficerCourse - Peace keepers_edited.jpg

Viktoria Saxby fick i uppdrag av Polisens internationella avdelning och SWEDINT att delta, granska och ge rekommendationer till förbättringar av kursplanen för IPOC, eller International Police Officer Course.
 

Kursen syftar till att förbereda deltagarna för deras roll som internationella fredsbevarande poliser i FN-, EU- och OSSE-missioner.
 

Utöver rapporten med sina rekommendationer genomförde Saxby också en masterutbildning för alla IPOC-instruktörer om agendan för genus, fred och säkerhet i förhållande till inkluderande internationellt fredsbevarande polisarbete.

Kurschef, International Police Officer Course

bottom of page