top of page
1511537002.png

VIKING 18

Detta är din projektbeskrivning. Ge en kort sammanfattning för att hjälpa besökarna att förstå sammanhanget och bakgrunden till ditt arbete. Klicka på "Redigera text" eller dubbelklicka på textrutan för att starta.

Besök deras webbplats 

Våra kunder säger

Camilla Unsgaard, FBA, Viking 18_edited.
VIKING18 är en multifunktionell, multidimensionell och multinationell civil, militär och polisövning som tränar och förbättrar kapaciteten att arbeta effektivt tillsammans i internationella fredsoperationer.

FBA gav HopeComms i uppdrag att jämställdhetsintegrera alla dokument relaterade till övningen, samt ge förslag på integrering av genus i ledarstrukturerna för Viking 18, eftersom Viktoria Saxby har erfarenhet från sådant arbete från sin roll som Gender Coach - ur både militära och polisiära funktioner och perspektiv. 

Camilla Unsgaard, projektledare Viking 18
Ledarskap och samarbete i fredsoperationer

(F.n. chef för internationellt program vid CTSS/Swedish Defence University)

bottom of page