top of page
Viva Wine Group - ny logga.png

VIVA Wine Group

Ett 1-årigt konsultuppdrag med att tillsammans med ledningen ta fram ett strategiskt jämställdhets- och DEIB-arbete för Viva Wine Group.

Besök deras hemsida här

  • Skapa och implementera undersökningar för att mäta DEIB (Mångfald, Equity, Inclusion & Belonging) över tid, med baslinje (för-träning), 1-månaders (efter-utbildning), 6-månaders och 12-månaders undersökningar

  • Tredelad utbildning om DEIB för alla anställda (varför, vad, hur)

  • Ledarskapsworkshop, strategisk planering (vision, mission, kort, medellång och lång sikt, budgetar, handlingsplaner, kommunikation.) 

  • Granskning och rådgivning av externa & intern kommunikation

  • Skapa jämställdhet och D&I-policyer, antidiskrimineringspolicy, PSEAH-policy och riktlinjer/rutiner (skydd mot sexuellt utnyttjande och trakasserier)

  • Individuell ledarskapscoaching för alla chefer (av alla företag) (12 personer), med mera.

Viva Wine Group Säg

Emil-Sallnas_neutral-bakgrund-kvadratisk.jpg

Viktoria öppnade våra ögon och satte igång en förändringsprocess som gjort att vi idag har en strukturerad metod för vårt jämställdhets- och mångfaldsarbete som vi är mycket stolta över.

Dessutom är Viktoria fortfarande den absolut bästa föreläsaren vi haft hos oss.

Emil Sallnäs, VD Viva Wine Group

KONTAKT

Thanks for submitting!

bottom of page